Društvo

Dodatne mjere u Luci Bar zbog crvenog meteo alarma

| 03:08:2017 | 16:00:01

U Luci Bar je od 1. do 31. jula, sa 36 brodova pretovareno 160.166 tona tereta, od toga 122.657 rasutih, 33.564 tečnih i 3.943 tone RO-RO i generalnih tereta.
 
Za sedam mjeseci ove godine, od 1. januara do 31. jula, ukupno je sa 135 brodova pretovareno 950.669 tona tereta. Od toga je bilo 748.498 rasutih, 152.063 tečnih i 50.107 tona RO-RO i generalnih tereta.
 
Prema riječima direktora Sektora za razvoj i operativne poslove Dede Đelovića do kraja sedmice očekuje se dolazak broda koji bi trebalo da ukrca 75.000 tona boksita i brod za transport 1.400 Fiatovih automobila.
 
Zbog visokih temperatura koje ovih dana imaju karakteristike elementarne nepogode, u cilju zaštite zdravlja i života zaposlenih, posebno onih koji rade na otvorenom, izvršni direktor Luke Bar mr Zarija Franović naložio je obavezno preduzimanje dodatnih mjera opreza i bezbjednosti. Kompanija je obavezna da obezbjedi dovoljne količine hrane, vode i sokova za lučke radnike, a menadžment je takođe, u obavezi da omogući radnicima i periodični odmor i pauze u najtoplijem dijelu dana. Posebne mjere bezbjednosti, naložio je direktor Franović je potrebno preduzeti i na zaštiti imovine Luke Bar AD.


Direktor mr Zarija Franović danas je imao radni sastanak sa izvršnim direktorom “Port of Adria” Sedatom Kara. Prioriteti su i radni dogovori sa predstavnicima Lučke uprave, Lučke kapetanije, Barske plovidbe i Uprave pomorske sigurnosti. U cilju bolje saradnje slijede razgovori sa agentima i špediterima.
 
Lučki sektor "Obezbjeđenje i lučki poslovi" d.o.o. Luke Bar, u skladu sa naredbom predsjednika opštine Bar dr Zorana Srzentića o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara, od 20. juna preduzela je niz aktivnosti.
 
Izvršen je kompletan, detaljan pregled protivpožarne opreme Društva, pojačana su dežurstva i angažovano više ljudi na uklanjanju potencijalnih opasnosti od požara, instalirani posebni telefonski brojevi za dojavu eventualnog požara u vatrogasnoj jedinici Luke, postavljene su table sa upozorenjem na rizičnim mjestima, konstantno se uklanjaju zapaljive materije iz objekata i njihove okoline, redovno se obavlja košenje trave oko saobraćajnica i poslovnih objekata, kazao je za Radio Bar i Bar info Željko Jovanović, direktor sektora "Obezbjeđenje i lučki poslovi" d.o.o.
 
On je potvrdio da se uredno održavaju i interne saobraćajnice za nesmetano kretanje vatrogasnih vozila, a uvedena je i obaveza prijavljivanja svake pojave požara, bez obzira na intenzitet i obim, na telefon službe "Zaštita" 123 i dežurnoj službi MUP-a Uprave policije, područna jedinica Bar na telefon 122.
 
Radnici Luke Bar sa svojim vatrogasnim vozilom, pomagali su prilikom nedavnog gašenja požara na Golom brdu u Sutomoru.