Društvo

Italija će donirati dva patrolna čamca

| 04:08:2017 | 10:31:33

Ministarstvo infrastrukture i saobraćaja Italije doniraće Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore dva patrolna čamca za kontrolu na moru, ukupne vrijednosti 89.690,66€.
 
To je potvrđeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju za podršku kapaciteta nadgledanja na moru u svrhu spasavanja lica, sigurnosti navigacije, kontrole ribarenja i očuvanja morske sredine.
 
„Patrolni čamci koji bi trebalo da budu uskoro isporučeni, koristiće za nadzor granice, kao i za poslove potrage i spasavanja, u humanitarnim vanrednim situacijama i zaštiti morske sredine, i umnogome će doprinijeti osiguravanju kontrole i navigacije u jednoj osjetljivoj oblasti Jadranskog mora koja se smatra važnom tačkom međunarodnog trgovačkog saobraćaja“, poručeno je sa sastanka delegacije crnogorske policije, predvođene direktorom Slavkom Stojanovićem i delegacije Italije predvođene admiralom Vićencom Melonijem.

 
Sagovornici su zajednički ocijenili da je saradnja policija Crne Gore i Italije kvalitetna i uspiješna, te da će u narednom periodu ona biti intenzivirana i kroz razmjenu obaviještajnih podataka, u cilju aktivnijeg pristupa u borbi protiv transnacionalnog kriminala, suzbijanja krijumčarenja opojnih droga, ilegalnih migracija, kao i razmjene informacija o trasportu opasnih materija putem Jadranskog mora.