Društvo

Ponovo uništavanje komaraca

| 07:08:2017 | 12:06:55

Danas i sjutra će se ponovo obaviti akcija uništavanja komaraca putem zadimljavanja.
 
U akciji će biti obuhvaćena kompletna površina Opštine Bar.
 
Iz Komunalne djelatnosti doo obaviještavaju pčelare da dislociraju košnice na udaljenost preko pet kilometara od naselja iz priobalnog dijela Bara, na putnom pravcu od Kufina do hotela “Vidikovac”.
 
Uništavanje odraslih formi izvodi se preparatom “Aqua K-Othrine 20EW”, njemačkog proizvođača “Bayer”, koji zadovoljava ekološke standarde i kao rastvarač koristi vodu i ne zagađuje životnu sredinu
 
U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena.