Društvo

Kroz Sozinu skoro 400 hiljada automobila u julu

by POBJEDA | 09:08:2017 | 11:27:07

Kompanija Monteput, koja gazduje tunelom Sozina, za prvih sedam mjeseci je od naplate putarine prihodovala 5,76 miliona eura, što je za 12,27 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, naveo je izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević.
 
“Za sedam mjeseci ove godine, kroz tunel Sozina prošlo je 1,67 miliona vozila, što je za 10,4 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, dok je od otvaranja tunela prošlo 26,6 miliona vozila”, kazao je Mujević Pobjedi.
 
On je dodao da je od otvaranja tunela kroz Sozinu dnevno prosječno prolazilo šest hiljada vozila, dok je ovogodišnji prosjek 7.900.
 
“U julu je kroz tunel Sozina prošlo 393.700 vozila. U prosjeku je prolazilo 12.700 vozila dnevno. Najviše vozila prošlo je 23. jula i to 16.150”,  precizirao je Mujević, koji je prošle sedmice kazao Pobjedi da su saobraćajne gužve, koje su ovih dana česte na saobraćajnicama u blizini tunela Sozina, posljedica otežanog protoka vozila kroz Sutomore i prema Petrovcu. On smatra da će taj problem najadekvatnije biti riješen izgradnjom obilaznice oko Bara.
 
Prema njegovim riječima, od 2006. do kraja jula ove godine Monteput je od naknada putarina za upotrebu tunela Sozina i prihoda od izdavanja reklamnih panoa bilborda prihodovao 81,46 miliona eura, a prošlu godinu je završio sa profitom od 1,75 miliona eura.
 
“Na navedeni iznos plaćen je porez od devet odsto, u iznosu od 157.600 eura. Preostali iznos od 1,59 miliona raspoređen je tako što je 70 odsto sredstava dodijeljeno vlasniku, Vladi, u iznosu od 1,11 miliona, 755.700 uplaćeno na glavni račun državnog trezora, 230.000 KK Budućnost, 50.000 KK Mornar, 30.000 Crnogorskom olimpijskom komitetu i 50.000 RK Lovćen”, rekao je Mujević.

 
Rashodi za održavanja tunela i redovni troškovi poslovanja (zarade, nabavka nove opreme, materija i rezervni djelovi za održavanje, amortizacija, plaćene kamate po kreditu i sl.) od 2006. do 2016. godine iznosili su 53,3 miliona eura, bez PDV-a. Za materijal i rezervne djelove za održavanje tunela utrošeno je 4,5 miliona eura bez PDVa. Monteput je, kako je kazao Mujević, ostvario rashode i po osnovu finansiranja drugih investicija u skladu sa zaključcima Vlade, vlasnika kompanije. Veće investicije su rekonstrukcija puta Kolašin Mateševo, koja je vrijedna 10,17 miliona eura, prelaz preko Bokokotorskog zaliva most Verige, vrijednost rashoda za izradu projektne dokumentacije za tu investiciju iznosi 2,05 miliona eura, dok su rashodi projektne dokumentacije za obilaznicu oko Podgorice iznosili 810.000 eura.
 
Mujević je podsjetio da je Vlada u junu 2014. godine usvojila odluku o visini putarine, koja je u primjeni od avgusta te godine.
 
“U ovom momentu nije planirana promjena cijena”, kazao je Mujević.
 
Trenutno je putarina za motocikliste euro, automobile 2,5 eura, a kamione i autobuse od četiri do 18 eura.
 
Mujević je podsjetio da su sredstva za izgradnju tunela Sozina, tunela Raš i prilaznih saobraćajnica obezbijeđena većim dijelom iz sopstvenih sredstava prihoda Direkcije za izgradnju autoputeva, a dijelom iz kredita Evropske investicione banke u iznosu od 24 miliona eura sa pripadajućom kamatom od 17,28 miliona eura, što ukupno iznosi 41,28 miliona.
 
Kredit se otplaćuje utvrđenom dinamikom do 15. aprila 2030. godine.
 
“Od aprila 2005. godine do kraja jula ove godine plaćeno je po tom osnovu 19,9 miliona. Ukupan dug je 21,76 miliona, od čega 16,8 miiiona za glavnicu i 4,9 miliona za kamatu”, naveo je Mujević.