Društvo

POA: 10.000 eura više za proglašene tehnološkim viškom

by Vjera Knežević Vučićević | 17:08:2017 | 19:14:25

Menadžment kompanije Port of Adria obratio se saopštenjem povodom informacija u vezi sa sprovođenjem programa tehnološkog viška u kojem podsjeća da je prilikom privatizacije AD “KTGT” (sada AD “Port of Adria”) Global Ports Holding (GPH) kao novi većinski vlasnik, preuzeo Kompaniju sa 585 zaposlenih. Tehničkom ponudom GPH-a (sastavni dio Ugovora o koncesiji) definisan je optimalan broj zaposlenih za stabilno i uspješno poslovanje Kompanije uz realizaciju planiranih investicija.
 
“U cilju optimizacije kompanija je u prethodne tri godine realizovala pet socijalnih programa bazirajući rješavanje viška zaposlenih na sporazumnom raskidu radnog odnosa. Realizovanim programima kompaniju je napustilo 230 zaposlenih uz isplaćene bruto otpremnine u iznosu od 6,5 miliona eura”, navodi se u saopštenju koje potpisuje kabinet izvršnog direktora. Pri tome objašnjavaju da su "i dalje suočeni sa neadekvatnom kvalifikacionom i starosnom strukturom zaposlenih (raspoloživi obrazovni profili i know-how ne odgovaraju potrebama kompanije i zahtjevima regionalnog i međunarodnog tržišta, prosječna starost zaposlenih je 48 godina).
 
“U više navrata pokušali smo da za radna mjesta utvrđena kao deficitarna angažujemo postojeće zaposlene objavljujući interne oglase i obezbjeđujući neophodne obuke, prekvalifikacije koje su preduslov za obavljanje poslova (npr. za radna mjesta u Unutrašnjoj službi obezbjeđenja, radno mjesto stručnjaka za zaštitu i zdravlje na radu itd). Međutim, zaposleni (sa nekoliko izuzetaka) nijesu iskazali zainteresovanost za promjenom radnih mjesta i prekvalifikacijom”, ukazuju iz menadženta kompanije.
 
“Kao posljednji pokušaj da riješi problem viška zaposlenih kompanija je u maju ove godine objavila poziv zaposlenima da se prijave za sporazumni raskid radnog odnosa. Iako se prijavilo njih 45, Port of Adria je napustilo svega četiri zaposlena”, tvrde iz Port of Adria. Oni potenciraju da i pored toga što je kompanija iscrpila sve opcije zasnovane na principu dobrovoljnosti očekivani rezultat izostao, zbog čega su bili prinuđeni da tehnološki višak utvrde primjenom ostalih zakonom definisanih mjera.
 
“Iako su sve aktivnosti preduzete u skladu sa pozitivnim zakonima u Crnoj Gori, kompanija nudi u prosjeku 10.000 eura više svakom ko bude proglašen tehnološkim viškom, u odnosu na ono što nalažu odredbe zakona. Sve aktivnosti koje se sprovode imaju za cilj povećanje konkurentnosti Port of Adria AD, što je direktna korist zaposlenih i lokalne privrede”, zaključak je saopštenja za javnost kabineta izvršnog direktora Port of Adrie.
 
Predstavnici Saveza Sindikata Crne Gore i Sindikata Port of Adria imali su ovim povodom sastanak sa izvršnim direktorom Sedatom Karom. Iz Sindikata su najavili da će javnosti zaključke sa sastanka prezentovati sjutra u toku dana.