Društvo

Konkurs za upis nove generacije studenata FPE

ZAKUPLJEN MARKETINŠKI PROSTOR | 29:08:2017 | 11:42:35

ZAKUPLJEN MARKETINŠKI PROSTOR
 
Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar raspisao je Konkurs za upis šeste generacije studenata u I, II i III godinu studija, postdiplomske specijalističke studije, postdiplomske magistarske studije studijske 2017/18. godine.
 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE:
Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje (05-1/5-39), licencirane od strane Ministarstva prosvjete i sporta (UP I broj 07-286)– studijski programi:
a)            Menadžment,
b)            Računovodstvo, finansije i bankarstvo,
(sa užim usmjerenjima *Finansije i *Carine).
Školarina: 1200€, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.
 
POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE:
Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-71 i 05-1-72), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I broj 05-1-2553/3)  – studijski programi:
a)            Menadžment javnog sektora,
b)            Menadžment profitnog sektora.
Školarina: 1700€, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.
 
POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE MAGISTARSKE STUDIJE:
Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-104), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I broj 631-48/2016-3)– studijski programi:
a)            Menadžment javnog sektora,
b)            Menadžment profitnog sektora.
Školarina: 1900€, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.
 
Prijave kandidata za upis podnose se od 31. 08. do 7. 09. 2017. god.
 
Kandidati koji su stekli pravo na upis upisuju se u periodu od 8. 09. do 15. 09. 2017. god.
 
Detaljnije informacije kandidati mogu dobiti u prostorijama Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar, Zgrada Poljoprivedne škole, Bjeliši bb, ili na telefone: 030/312-987; Mob: 068/011-311, 069/605-952, 068/ 864-532, kao i na web-siteu: www.fpebar.me i e-mailu: fpebar@gmail.com
 
ZAKUPLJEN MARKETINŠKI PROSTOR