Društvo

Novi projekat Društva roditelja djece sa posebnim potrebama

by Darija Marđokić | 29:08:2017 | 14:08:02

Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar od ovog mjeseca otpočelo je realizaciju projekta “Gajimo cvjeće, budimo srećni”.
 
To je dio regionalnog projekta “Societies” koji je finansiran od strane Evropske unije, a čiji su nosioci za Bar Caritas Barske nadbiskupije i Udruženje paraplegičara Bar.
 
Koordinator ovog projekta Slobodan Vuković kazao je da je projekat napisao ciljano za osobe sa invaliditetom sa smanjenim intelektualnim mogućnostima. Kroz ovaj projekat je predviđeno da se obuči pet osoba sa invaliditetom, od kojih bi tri bile zaposlene na 12 mjeseci sa pripadajućim radnim stažom i svim beneficijama.

 
“Cilj nam je da povećamo zapošljenost ove populacije. Preko ovog projekta zaposlićemo tri osobe sa invaliditetom u trajanju od 12 mjeseci. Osim toga, ovim projektom doprinijećemo realizaciji akcionog plana za 2017. godinu i Strategije za integraciju lica sa invaliditetom za period od 16. do 20. godine. Time ćemo poboljšati materijalni status zaposlenih osoba sa invaliditetom, smanjiti broj nezaposlenih lica sa invaliditetom, posebno afirmisati mogućnosti lica sa invaliditetom i motivisati i podsticati nezaposlena lica sa invaliditetom da se zapošljavaju. Naravno, kroz ovakve i slične projekte razvijamo partnerstva između NVO i privatnog sektora. Za ove osobe je projektom predviđen i asistent za pomoć u radu, a od strane Komisije ocijenjen je kao vrlo uspješan i nadam se da ćemo ga do kraja tako i završiti”, kazao je Vuković.
 
Projekat će trajati 15 mjeseci.
 
Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Bar postoji od 2002. godine i do sada su uspješno realizovali preko 40 projekata.