Društvo

VIDEO: Novi projekat Organizacije slijepih

by Vesna Šoškić; snimatelj i montažer Adi Karađuzović | 29:08:2017 | 15:17:12

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj počela je realizaciju projekta “Zapošljavanje osoba sa oštećenim vidom u štamparijama za Brajevo pismo i crni tisak”, koji podrazumijeva višemjesečnu obuku za rad u štampariji i računaru, nakon čega će najuspješniji polaznici biti zaposleni u štamparijama u Baru i Podgorici.
 
Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, u okviru grant šema, a partner barskoj organizaciji, u ovom važnom poslu je i Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin. Prva obuka održana je u hotelu "Sidro" u Baru od 19. do 25. avgusta.
 
Cilj projekta jeste da se osobama sa oštećenim vidom, kroz sticanje novih vještina, znanja i kompetencija, omogući da lakše dođu do posla.
 
“Predviđena su tri modela obuke, nakon čega će četiri polaznika biti zaposlena na šest mjeseci. Prošle nedjelje okončan je prvi dio obuke, a tokom septembra i oktobra u Baru i Podgorici biće organizovana obuka za rad na računaru, uz pomoć govornog softvera. Treći model edukacije, u novembru i decembru, predviđa obuku šest lica sa oštećenim vidom za rad na Brajevom štampaču, štampačima za videće pismo, kao i svim drugim pratećim uređajima koji se koriste za kopiranje, skeniranje, povezivanje i ukoričavanje svih dokumenata. Od 1. januara 2018. u trajanju od šest mjeseci, od šestoro polaznika, četvorica će biti zaposlena. Želimo da učinimo informacije dostupnim osobama sa oštećenim vidom, zato ćemo u njima printati sve što je potrebno javnim institucijama, zainteresovanim pravnim i fizičkim licima kada je riječ o osobama sa oštećenim vidom”, kazao je Veselin Joketić, predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj.
 
Za osobe sa oštećenim vidom veoma je važno da nađu posao i obezbjede sebi egzistenciju.
 
“Moja osnovna motivacija da se uključim u ovaj projekat bila je da pronađem posao. Očekujem da ću kroz ovu obuku usavršiti svoja znanja i nadam se da ću biti jedan od četiri kandidata koji će uspjeti da zasnuje radni odnos u trajanju od šest mjeseci”, kazao je Zijadin Peročević, član Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj.
 
Ana Kalačić smatra da je najveći problem osoba sa invaliditetom neinformisanost.
 
“Svi znamo koliko je licima sa hendikepom teško da nađu posao, a često, zbog neinformisanosti, ne znamo ni svoja prava i mogućnosti. Ja sam se prijavila za ovaj projekat da bih se dodatno osposobila za rad na računaru i da bih se lakše zaposlila”, istakla je Kalačić.
 
Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić nada se da će štamparije na Brajevom pismu postati konkurentne na tržištu i da će služiti, ne samo osobama sa oštećenim vidom, već i svim drugim građanima.