Društvo

Izgladnjele krave pored željezničke stanice

by Ivanka Leković | 29:08:2017 | 20:02:03

Problem lutajuće stoke u Baru postoji godinama, ali ove godine najviše muke imaju stanovnici dijela kod i iza Željezničke stanice.
 
Kako su istakli (i potkrijepili fotografijama), životinje se hrane iz kontejnera, pod otvorenim nebom su 24 sata, a predstavljaju opasnost i po saobraćaj.

 
Danas, postupajući po prijavi građana, službenici Komunalne policije Opštine Bar su izašli na lice mjesta i utvrdili da se na javnoj površini u naselju Polje u Baru, u neposrednoj blizini željezničke stanice nalazi lutajuća stoka. Imajući u vidu da se identitet domaćih životinja utvrđuje na osnovu ušnih markica, koje  imaju jedinstven kod za identifikaciju, u službenoj komunikaciji sa veterinarskim  inspektorom, saznali su, na osnovu uvida u elektronsku bazu podataka, da je vlasnik - držalac životinja Suljo Bracić iz
mjesta Zoganje, opština Ulcinj.
 
Protiv vlasnika stoke, komunalna policija je podnijela Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje u Baru i naloženo mu je da ukloni stoku sa javne površine. Odlukom o komunalnom uređenju grada propisano je da će se novčanom kaznom  do 1.000€ kazniti fizičko lice čija se stoka nađe   na javnim površinama.

 
O ovome je obaviješten i nadležni veterinarski inspektor koji će preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti - kažu iz Komunalne policije.
 
Oni ističu da su u dosadašnjem periodu preduzeli određene represivne mjere iz svoje nadležnosti protiv vlasnika stoke, koja je zatečena na javnim površinama – izdali su pet prekršajnih naloga i podnijeli tri  prekršajne prijave, a u junu pretprošle godine, u zajedničkoj akciji Komunalne policije, građana Sutomora, veterinarskog inspektora, JP Komunalne djelatnosti, neidentifikovana lutajuća stoka je oduzeta i predata  Upravi za imovinu, nakon čega je transportovana za Podgoricu.