Društvo

Forum žena URA donirao đake u Đuravcima

by Željko Milović | 31:08:2017 | 12:39:56

Povodom Međunarodnog Dana pismenosti, predstavnice Foruma žena URA su prikupile materijalna sredstva i kupile školski i kancelarijski pribor, te knjige za biblioteku i potrošni materijal, kao poklon za OŠ “Bratstvo i jedinstvo” u Đuravcima.

 
“Pismenost je ljudsko pravo, sadržano u pravu na obrazovanje. Trudimo se da uvek pružimo ruku i damo. Toj djeci je potrebna podrška, a topao i srdačan doček ne mogu da opišem riječima. To treba doživjeti. Sada znamo i šta im je najviše potrebno, pa ćemo to i prikupiti i ponovo otići”, rekla je nakon akcije kratko potpredsjednica Foruma žena URA Jasminka Todorović.