Društvo

Na REACTU promovisana knjiga Samira Hadžića

by Željko Milović | 01:09:2017 | 10:50:55

U okviru desetog regionalnog Evroatlantskog kampa REACT, 27. avgusta je promovisana knjiga mr Samira Hadžića “Savremeno piratstvo kao vid terorizma”.
 
On je polaznicima kampa ukazao na probleme u vezi nepostojanja univerzalne definicije terorizma, nepostajanja međunarodnog krivičnog suda za terorizam, te samim tim nepostojanja univerzalne definicije pojma piratstvo. Po njemu, terorizam je samo obukao novu masku i preuzeo piratstvo kao svoju sestrinsku oblast djelovanja.

 
“Piratstvo, iako se dešava na moru, ono se planira na kopnu po isitim modulima kao terorizam. Novac zarađen od piratskih aktivnosti se koristi za finansiranje terorizma. Zašto pomorske kompanije i njihove države ne žele da procesuiraju pirate - jasno je - zato što Jer su troškovi njihovog gonjenja i procesuiranja  visoki i niko ne želi da ih preuzme.  Stoga je ova aktivnost postala hronična i izaziva veliku zabrintusot međunarodne zajednice”, rekao je Hadžić.
 
On se osvrnuo i na stanje u crnogorskom pomorstvu.
 
“Pomorska privreda je nekada u Crnoj Gori punila 53% budžeta i bila oslonac obrazovanju kadrova namijenjenih ili za plovidbu ili za upravljanje preduzećima. Danas je stanje alarmantno, a pomorska privreda je posrnula. Samo povratak struci, znaju i iskustvu može dovesti do riješavanja ovih problema. Ovim naučnim radom sam želio da dokažem da znanja kada je u pitanju pomorsko pravo i pomorska privreda u Crnoj Gori uopšte ne manjka, ali je tačno da ono manjka u institucijama i organima državne uprave nadležnim za pomorstvo”, istakao je na promociji Hadžić.

 
Organizator “REACTA” je bila nikšićka NVO ALFA Centar već desetu godinu zaredom, uz učešće  predstavnika javnog i civilnog sektora, lokalne samouprave, biznis i medija partnera iz Crne Gore. Tokom pet dana kampa je realizovano 16 predavanja, 11 panel diskusija, dvije radionice i dvije kulturne večeri. Predavači na kampu su bili predstavnici NATO-a, državnih institucija Crne Gore i zemalja članica NATO-a, predstavnici diplomatske zajednice, ugledni profesori sa više međunarodnih univerziteta, lideri političkih partija, organizacija civilnog društva i medija.
 
Realizaciju ovogodišnjeg kampa su podržali Vlada Crne Gore i Opština Žabljak, Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO, Ambasada Njemačke u Crnoj Gori, NATO Odsjek za javnu diplomatiju, MDI, Nacionalna turistička organizacija i Turistička organizacija Žabljak.