Društvo

Komunalno: Pravna i fizička lica da zaštite palme

| 05:09:2017 | 14:24:06

Iz Komunalne djelatnosti doo zamolili su pravna i fizička lica koja u svom posjedu imaju palme da nadalje primjenjuju potrebne agrotehničke mjere i održavaju ih u dobrom zdravstvenom stanju.
 
“Kako bi se spriječilo širenje štetočine crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver), neophodna je primjena hemijskih mjera - treba vršiti preventivna tretiranja sa više tretmana, a sve u skladu sa preporukama Fitosanitarne inspekcije. Molimo građane i sve držaoce palmi da ispune zakonsku obavezu i ukoliko primijete pojavu ili sumnju o prisustvu ovog štetnog organizma, odmah obavijeste fitosanitarnu službu ili nađležnog fitosanitarnog inspektora”, kažu iz ovog preduzeća.
 
On ističu da na palmama koje se nalaze na javnim zelenim površinama koje održavaju tokom ove godine nisu primijetili prisustvo crvenog palminog surlaša, i da se palme redovno hemijski tretiraju, ali je “očigledno da se u našem okruženju širi navedena štetočina palmi”.
 
“Stoga vas molimo da primjenom adekvatnih mjera sačuvate vaše palme, a time će se spriječiti i širenje štetočine na palme koje se nalaze na javnim zelenim površinama Opštine Bar”, zaključuje se u saopštenju Komunalne djelatnosti doo.