Društvo

VIDEO: Projekat zapošljavanja osoba sa invaliditetom

by V. Knežević Vučićević,V. Šoškić, kamera A. Karađuzović, montaža S. Sukalić | 05:09:2017 | 16:55:06

“Nama je stalo, mi djelujemo” naziv je projekta kojeg je Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj predstavio na konferenciji za medije održanoj u Opštini Bar. Projekat je posvećen jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih osoba sa invaliditetom iz Bara i Ulcinja.
 
Kordinatorka projektnih aktivnosti Vesna Jukić je objasnila da je u realizaciju projekta koji se finansira iz sredstava EU, uz podršku Biroa rada Bar, osim centara za socijalni rad dvije najjužnije opštine, uključena i NVO “Adria”.

 
“U okviru projekta biće realizovane dvije kampanje: ‘Više znanja za više mogućnosti’ i ‘Jednake šanse za rad’. One su usmjerene na osobe sa invaliditetom i poslodavce sa ciljem ukazivanja na značaj inkluzije, kao i kreiranja dobrog okruženja i prilika. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom i ima za cilj da ih motiviše za sticanje znanja i vještina neophodnih za radni angažman, dok je druga fokusirana na poslodavce sa ciljem da ukažemo na benefite koje država nudi prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom - dobijanje kreditnih sredstava pod povoljnim uslovima, učešće u finanansiranju asistenata, subvencije na zarade 75%” - objasnio je direktor Centra za socijalni rad Bar Slobodan Đonović. Govoreći o značaju pružanja podrške od strane porodice kada je u pitanju postizanje viših ciljeva osoba sa invaliditetom, Đonović je podvukao da će i članovi familija biti obuhvaćeni projektom i dodatno edukovani o važnim pitanjima.
 
“Mi ne pripadamo samo sebi, pa ovim projektom nastojimo da damo mali doprinos- doprinos za humanost” - poručio je Đonović.
 
Govoreći o značaju uključenja osoba sa invaliditetom u društvo, predstavnik krovne državne institucije koja se bavi ovim pitanjem, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Goran Kuševija, pohvalio je napore lokalne samouprave i Centra za socijalni rad koji su projekat podržali kroz partnerstvo sa civilnim sektorom. 
 
“Zainteresovanima za realizaciju ovako značajnih projekata želim da predočim da prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom mogu ‘povući’ značajna sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Na taj način pokazaće solidarnost i spremnost da kao odgovorno društvo i ta lica uključimo u društvene tokove, iskoristimo kapacitete koje posjeduju i pomognemo im da budu društveno korisni” - kazao je Kuševija.
 
Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Olivera Vidaković istakla je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za čitavu zajednicu jer obezbjeđuje unaprjeđivanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, omogućava im kvalitetniji život i pruža jednake mogućnosti, posebno kada je u pitanju zapošljavanje koje predstavlja prioritet.
 
“Opština je u ovom projekatu prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju problema i smanjenju predrasuda prema toj populaciji i nastojanju da se njihova isključenost iz društvenih tokova i siromaštvo svedu na minimum” - podvukla je Vidaković, uz procjenu da će donošenje akta pomoći pronalaženju načina za unaprjeđivanja radnih sposobnosti i vještina kroz sticanje znanja na radnom mjestu. Vidaković je kazala da na tom putu pomoć lokalne samouprave, u skladu sa ingerencijama, neće izostati.

 
Nacionalni Zavod za zapošljavanje i Biro rada Bar, kao jedni od najznačajnijih partnera, pomogli su prilikom odabira kandidata, ali je njihov doprinos neophodan i u nastavku realizacije ambicioznih planova.
 
Nataša Kovačević, angažovana na poslovima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Birou rada, naglasila je da su u toj instituciji ovaj projekat vidjeli kao odličnu priliku da se putem obuka nezaposleni lakše pripreme za tržište rada i dođu do posla.
 
“Posljednjih godina se broj osoba sa invaliditetom izuzetno povećao, pa danas imamo 231 lice sa rješenjem o invaliditetu po različitim osnovama”- saopštila je Kovačević uz nadu da će osnovni cilj- smanjenje broja nezaposlenih, biti ostvaren. 
 
Važni i dragocjeni partner u ovom projektu je i “Adria”- jedna od najdugotrajnijih i najprepoznatljivijih nevladinih organizacija u Baru koja se preko deceniju i po bavi pružanjem podrške i pomoći odraslim osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.
 
“Naša uloga u projektu je da pružimo svo znanje i vještine koje posjeduje ‘Adria’, ali i da u skladu sa projektnim aktivnostima naše prostorne resurse ustupimo na korišćenje Centru za socijalni rad” - kazala je predsjednica NVO “Adria” Marta Anđelić.    
 
Kroz projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” nova znanja i vještine steći će 20 osoba sa invaliditetom. Preko Biroa rada u Baru, Ulcinju i Budvi trenutno je 39 lica čiji poslodavci koriste subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Iz Biroa rada ističu da ovo nije precizna brojka, jer dosta poslodavaca ne aplicira za korišćenje tih prava.