Društvo

Bar Info i oglašavanja političkih partija

| 11:09:2017 | 10:42:14

Kako se zahuktava preidizborna godina, tako se i političke partije koje participiraju u barskoj opštini sve češće oglašavaju povodom svojih aktivnosti, u vidu saopštenja za medija. U cilju efikasnije saradnje, na Bar Infu još jednom ponavljamo na koji način se političke stranke i grupacije prate na ovom portalu: 
 
*Bar Info ne objavljuje saopštenja političkih partija i koalicija, niti izjave članova partije o pojedinoj temi, jer bi se (pokazuje praksa drugih, ranijih medija u Baru) portal pretvorio u oglasnu tablu, a politika bi zaglušila sve ostale, mnogo čitanije vijesti.
 
*Bar Info prati važnije konkretne aktivnosti političkih partija (primjera radi: kongresi, osnivanje mjesnih odbora, humanitarne akcije, obilježavanje praznika stranke, okrugli stolovi, tribine...), ali samo ako su novinari pozvani da prate tako nešto, ili partije pošalju tekst i sliku o tom događaju.

*Ukoliko postoji aktuelna tema od izuzetne društvene važnosti, novinari Bar Infa pozivaju pojedine predstavnike partija zbog iznošenja njihovih stavova u vezi datog problema.
 
*Svaki događaj koji žele da bude praćen mora biti najavljen barem 24 sata ranije direktoru Radio Bara kao odgovornom licu, uz dogovor o načinu praćenja. Dakle, ne na facebooku ili na drugim društvenim mrežama, već lično, telefonom ili zvaničnim e-mailom.
 
*U “važnije konkretne aktivnosti” ne spadaju redovni sastanci pojedinih tijela ili samih partija, ili obilazak pojedinih lokacija u opštini i članstva partije.
 
*Izborna kampanja zvanično počinje datumom raspisivanja izbora, te za nju važe posebna pravila koje usvaja Savjet Radio Bara.