Društvo

OSI lakše do posla uz dobru biografiju

by Ivanka Leković | 12:09:2017 | 12:07:41

Krajem avgusta u prostorijama BSC-a Bar organizovana je “Motivaciona obuka za osobe sa invaliditetom (OSI) da aktivno traže posao”.
 
Cilj obuke bio je da se osobe sa invaliditetom motivišu na zapošljavanje, kao i da se osnaže u promovisanju ličnih vještina prilikom pisanja biografije, razgovora za posao, u cilju njihove bolje pripreme za tržište rada.
 
Na obuci je polaznicima objašnjeno iz kojih razloga nam je potreban dobar CV, kao i koje preduslove je potrebno ispuniti da bi bio pravilno napisan.
 
Potom su svi segmenti pojedinačno obrađeni. Polaznici su sastavili svoj primjer CV-a i predstavili sebe pred ostalim polaznicima.
 
Obuka je dio projekta „Umrežavanjem i aktivacijom do inkluzije i zapošljavanja lica sa invaliditetom“ koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a realizuju ga BSC Bar i NVO Ženska akcija.