Društvo

Novaković posjetio Možuru

| 13:09:2017 | 11:09:36

"Ekološka bezbjednost građana i gostiju treba da nam bude na prvom mjestu. Zadovoljan sam onim što je urađeno na deponiji. Svi projekti su urađeni u skladu sa ekološkim standardima, a planirane aktivnosti se odvijaju po planu, nesmetanom dinamikom", zaključio je predsjednik SO Bar Radomir Novaković, nakon posjete d.o.o. “Možura“.
 
On je sa sa direktorom Draganom Simovićem i tehničkim direktorom Senadom Arabelovićem ragovarao o trenutnom stanju i planiranim aktivnostima u Preduzeću.

 
Prilikom posjete, Novaković je obišao postrojenje za aspiraciju, transport i sagorijevanje deponijskog biogasa na eko-baklji, što predstavlja prvu fazu ovog projekta koja je početkom godine puštena u rad i uvjerio se da besprijekorno funkcioniše, te da su ekološki standardi na zadovoljavajućem nivou. Ovaj projekat koštao je „Možuru“ oko 300.000, a počelo se sa drugom fazom, izgradnjom postrojenja za kogeneraciju, odnosno pretvaranje energije biogasa u toplotnu i električnu energiju.

 
Imajući u vidu količinu otpada koja se svakodnevno deponuje na Možuri, Novaković je izrazio zadovoljstvo što se otpočelo sa eksploatacijom druge faze deponovanja otpada i što je urađeno idejno rješenje poboljšanja Glavnog projekta, t.j. nadvišenje postojećeg nasipa, čijom bi realizacijom dobili, pored zaštite stabilnosti tijela deponije i dodatnu mogućnost za deponovanje 450.000 m3 otpada. Početkom naredne godine planira se realizacija investicije koja se odnosi na prečišćavanje procjednih voda za koju je već urađena studija izvodljivosti sa odabirom najbolje tehnologije za tu namjenu.
 
Na sastanku je bilo riječi i o sve prisutnijem problemu odlaganja kabastog otpada, a iz „Možure“ su saopštili da je postupak nabavke drobilice za kabasti otpad u toku, a da drobilicu za zeleni otpad već imaju.