Društvo

Pogodnosti za zapošljavanje lica sa invaliditetom

by Darija Marđokić | 15:09:2017 | 16:46:59

Seminar o informisanju poslodavaca o načinima zapošljavanja osoba sa invaliditetom održao se u konferencijskoj Sali Biznis start-up centra. Skup je organizovan u okviru projekta “Umrežavanjem i aktivacijom do inkluzije i zapošljavanje lica sa invaliditetom”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a realizuje ga Biznis start-up centar Bar i NVO “Ženska akcija” iz Nikšića.
 
Ovo predavanje je imalo za cilj da informiše poslodavce o mogućnostima ostvarenja brojnih subvencija prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a na tu temu su govorili predstavnici NVO sektora, Zavoda za zapošljavanje, kao i malih i srednjih preduzeća.
 
Moderatorka seminara Slavica Striković, predstavnica NVO “Ženska akcija”, istakla je da na ovaj način žele da informišu, umreže i unaprijede svijest poslodavaca, jer su svjesni koliko ima stereotipa kada je zapošljavanje osoba sa invaliditetom u pitanju, ali i da osobama sa invaliditetom daju nove informacije i na taj način podignu njihove kapacitete za bolje, aktivnije i kvalitetnije učešće na tržištu rada.
 
Predstavnik nevladinog sektora, predsjednik NVO “Naša inicijativa” Milisav Mimo Korać govorio je o beneficijama koje poslodavci mogu da dobiju ukoliko zaposle osobe sa invaliditetom, te koji uslovi se moraju ispuniti da bi se ostvarile beneficije.
 
“Svaki poslodavac se može javiti da zaposli lice sa invaliditetom. Što je veći procenat invaliditeta, na taj način je i manje učešće poslodavca u finansiranju troškova rada lica sa invaliditetom sa jedne, a sa druge strane imate, veću pomoć od države. Subvenciju zarade može ostvariti poslodavac koji zaposli lice koje ima procenat invaliditeta veći od 50%, te tako cio period zaposlenosti ima subvenciju od 75% od bruto plate, odnosno 2/3 plate snosi država, a jednu poslodavac. Ako se zapošljavanje vrši kroz neki projekat, poslodavac može obuhvatiti kompletan dio plate od strane Zavoda za zapošljavanje. Ukoliko poslodavac zaposli lice koje ima procenat invaliditeta manji od 50%, subvencija u prvoj godini iznosi 75%, u drugoj 60%, a u trećoj i svakoj narednoj, 50% od bruto plate datira država. Pored subvencije za bruto zaradu, poslodavci mogu ostvariti i bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom, zatim kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom”, istakao je Korać.

 
On je objasnio i šta je potrebno od dokumentacije da bi poslodavac ostvario subvenciju za zaposlenje lica sa invaliditetom, te kako ih zaposliti.
 
“Sa Biroom rada treba utvrditi da li je lice sa invaliditetom prošlo sve potrebne faze i da li posjeduje rješenje o statusu lica sa invaliditetom i procenat invaliditeta. Prilikom zaposlenja, posebno ako se radi o licu sa većim procentom invaliditeta, postoji mogućnost da Biro rada tom licu odredi pomagača u radu. Stoga, vi kao poslodavac pored tog lica sa invaliditetom, dobijate još jedno lice koje finansira Zavod za zapošljavanje. Lice sa invaliditetom možete zaposliti kao i svako drugo, a pored rješenja o registraciji poslodavca, potrebno je da posjedujete ugovor o radu sa licem sa invaliditetom koje ste potpisali, dokaz da ste lice sa invaliditetom prijavili na obavezno socijalno osiguranje, dokaz da ste mu isplatili bruto platu…”, rekao je.
 
Korać je kazao da je njihovo iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom izuzetno pozitivno, te da već dvije godine  zapošljavaju njih dvadesetpetoro i nikada nisu imali negativnih reakcija.
 
Predstavnica Zavoda za zapošljavanje, Nataša Kovačević govorila je o mjerama profesionalne rehabilitacije i šta zapravo one predstavljaju.
 
“Mjere profesionalne rehabilitacije koje sprovodi Zavod za zapošljavanje su neophodne da bi poslodavcu dali informacije za šta je neko lice sposobno. Mi kroz profesionalnu rehabilitaciju, koja se sastoji od 14 modula, zapravo sarađujemo sa agencijama koje se bave isključivo ovom vrstom posla i istraživanjem, šta je to što lica sa invaliditetom mogu, koje su njihove sposobnosti očuvane i šta mogu da rade 100% efikasno kao i svaki drugi radnik na tržištu. To je nama benefit i što radimo na zahtjev poslodavca. Sa druge strane, dok ne nađemo uhlebljenje za osobe koje se nalaze na evidenciji Zavoda, a imaju rješenje o invaliditetu, mi iniciramo da oni uđu u mjere profesionalne rehabilitacije, kako bi bili spremni za tržište rada. Naš je cilj da što više lica uđe u ovaj proces i da imamo spremne odgovore za poslodavce kada budu tražili radnu snagu. Nije nam cilj da nezaposlena lica primaju novčanu nadoknadu i budu na evidenciji do penzije, već da ih što više uposlimo”, kazala je Kovačević.
 
Ona je navela da trenutno u Baru na evidenciji ima 228 lica koja imaju rješenja o invaliditetu po različitim osnovama.
 
Direktorica Biznis start-up centra Ivana Tomašević predstavila je projekat i akcioni plan.
 
“Ovaj projekat podrazumijeva uključivanje 14 lica sa invaliditetom u razne programe obuke za sticanje specifičnih određenih znanja i vještina. Za osobe sa invaliditetom organizovali smo šest motivacionih radionica za savjetovanje, motivisanje i podsticanje za aktivno uključivanje na tržištu rada. Na radionicama će se raditi vještine komunikacije, socijalizacija i uklapanje u radnu sredinu”, istakla je Tomašević.
 
U Biznis start-up centru sprovodi se i princip radne prakse.

 
“Ove godine, projektom je planirano da se deset lica uključi u rad kod poslodavca, pri čemu će poslodavci koji uđu u naš proces, dobiti radnu snagu besplatno za prvih šest mjeseci. Poenta je da nađemo poslodavce koji su voljni da obuče radnu snagu. U projekat je uključeno 14 lica. Nadamo se da će od toga  10 biti privremeno, a pet trajno zapošljeni”, zaključila je Tomašević.
 
Na seminaru su govorili i podijelili pozitivna iskustva o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i predstavnici pojedinih nevladinih organizacija, kao i malih i srednjih preduzeća.