Društvo

Učenici SUEŠ posjetili Radio Bar

| 23:09:2017 | 19:59:10

Grupa učenika Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole, sa profesorom Neđeljkom Đurovićem, juče je posjetila JLE “Radio Bar” i imala priliku da se upozna sa radom ove medijske kuće.
 
U razgovoru sa direktoricom Vesnom Šoškić, novinarkom Ivankom Leković i toncem Senadom Sukalićem razmatrana je i mogućnost pokretanja emisije koja bi tematski bila namjenjena srednjoškolskoj populaciji u Baru, a čije bi emitovanje bilo na nedjeljnom nivou.
 
Učenicima je ostavljena mogućnost da autonomno odrede naziv emisije, njenu najavu i uređivački koncept koji bi sadržinski obuhvatao aktivnosti svih srednjih škola u našem gradu i istraživačkim prilozima bavio se problemima mladih.
 
"U perspektivi ovaj projekat, koji postiče volunterizam, razvija kreativne vidove komunikacije i uči medijskoj pismenosti, ima intenciju da obuhvati što veći broj učenika, ne samo Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole, već i preostale dvije srednje škole u Baru", kazao je profesor Neđeljko Đurović.