Društvo

Obilaskom Panoramske ture obilježen Dan kulturne baštine

| 27:09:2017 | 23:41:57

Turistička organizacija Bar je organizovanjem obilaska panoramske rute “Između dvije čarobne obale”, dužine 115km, i ove godine obilježila Svjetski dan turizma i Dan kulturne baštine.
 
Sa gostima iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, NTO CG i Srednjom ekonomsko-ugostiteljskom školom iz Bara, TO Bar je proslavila ove značajne datume i postala učesnik manifestacije Dani evropske baštine.

 
 
Panomarska ruta “Između dvije čarobne obale” je na prijedlog Ministarstva održivog razvoja i turizma odabrana kao jedan od tri događaja kojim će Ministaratvo kulture obilježiti Dane kulturne baštine u Crnoj Gori. Ove godine se obilježava i 30 godina od ustanovljenja programa “Kulturne rute” koji je 1987. godine uspostavio Savjet Evrope.
 
Učesnici obilježavanja Svjetskog dana turizma i Dana kulturne baštine imali su priliku da se upoznaju sa segmentima prirodne i kulturne baštine Bara i da uživaju u tradicionalnoj hrani i piću crmničkog predijela. Posebno zadovoljstvo izrazili su učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole, koji su obilaskom panoramske rute ''Između dvije čarobne obale'' dobili priliku da se upoznaju sa obogaćenom turističkom ponudom barske opštine.