Društvo

Razvojni projekti Luke Bar predstavljeni u Napulju

| 28:09:2017 | 22:11:34

Predstavnici “Luka Bar” AD, u okviru jednodnevne posjete Italiji, održali su u ponedjeljak sastanak sa menadžmentom kompanije “Grimaldi Euromed” u Napulju. Sastanak je održan u cilju unaprijeđenja i proširenja poslovne saradnje.
 
Luka Bar sa kompanijom “Grimaldi Euromed” uspješno sarađuje od 2012. godine na pretovaru Fiatovih automobila, koji željezničkim putem dolaze iz FAS Kragujevac u Luku Bar, a potom se preko Luke izvoze na evropsko i američko tržište brodovima kompanije “Grimaldi lines”.
 
“Sastanak sa zvaničnicima ove za nas veoma značajne kompanije, po prvi put je od početka poslovne saradnje održan u njihovom predstavništvu u Napulju. U ime menadžmenta Luke Bar, sastanku su prisustvovali: Izvršni direktor mr Zarija Franović, direktor sektora za razvoj i operativne poslove dr Deda Đelović, rukovodilac Službe marketinga mr Ljubo Đukanović i istraživač tržišta Sanja Martinić. Predstavnici kompanije “Grimaldi Euromed” bili su: menadžer Korporativne kontrole lučkih troškova dr Gianpaolo Polichetti, menadžer Logistike dr Alessandro De Rosis, menadžer Sektora za kvalitet transporta i prevenciju oštećenja Girolamo Carignani, viši rukovodilac Sektora za logistiku Gabriella Improta, kao i predstavnik firme “Logicar”d.o.o. koja je angažovana kao špediter kompanije “Grimaldi Euromed” Erich Cossutta. Franović je u uvodnom izlaganju iskazao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i istakao da je glavni cilj unaprijeđenje i proširenje poslovanja sa dugogodišnjim italijanskim poslovnim partnerima”, kažu iz PR službe Luke Bar.
 
Kako dodaju, sa tom konstatacijom se složio i Polichetti i sastanak je protekao u razmatranju varijanti unaprijeđenja poslovne saradnje i sklapanja novih poslovnih aranžmana.
 
“U tom smislu, Franović sa saradnicima je prezentirao nove razvojne projekte, jer je trenutno glavni poslovni cilj Luke Bar, osim unaprijeđenja i proširenja poslovnih aktivnosti na pretovaru vozila, prikolica i kamiona na Terminalu za RO - RO terete i valorizacija svih postojećih, a neiskorišćenih kapaciteta. Naglašena je otvorenost za nove poslovne aktivnosti unutar Slobodne zone, stavljanje u funkciju Silosa za žitarice i objekta Hladnjače, nakon njegove sanacije, iskorišćenje i valorizacija svih ostalih kapaciteta Luke Bar. Na sastanku koji je “Luka Bar” AD održala u Napulju ostvaren je značajan napredak u pravcu unaprijeđenja i proširenja poslovanja između dvije kompanije. U narednom periodu očekuje se usklađivanje uslova dvije kompanije i potpisivanje višegodišnjeg ugovora.”, zaključuje se u saopštenju.