Društvo

Barska bolnica dio MELAdetect projekta

by Ivanka Leković | 05:10:2017 | 16:20:58

“JZU Opšta bolnica ‘Blažo Orlandić’ Bar jedan je od ukupno pet projektnih partnera u projektu pod nazivom MELAdetect – rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koji je izabran u sklopu Prvog poziva za dostavljanje projekatnih prijedloga u sklopu Interreg IPA programu prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020”, saopštio je direktor barske bolnice dr Dragoslav Tomanović.
 
Projektni partneri su: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar.
 
Ukupna vrijednost projekta MELAdetect iznosi 652,427.90 eura, od čega se kroz Program sufinansira 554,563.70 eura, odnosno 85%. Ukupna vrijednost za JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar iznosi 151,581.50 eura, što između ostalog pokriva nabavku tematske opreme: dermatoskopa, oftalmoskopa i UVB lampe, kao i sprovođenje kampanja, radionica i info-dana.
 
Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za Opštu bolnicu Bar, kako za samu ustanovu tako i za njen medicinski kadar, s obzirom da je predviđena edukacija osoblja i nabavka nove sofisticirane medicinske opreme (dermatoskopa za mapiranje cijelog tijela i indirektnog oftalmoskopa) kojom će se vršiti dijagnostičke procedure, koje su uobičajene u razvijenim zemljama. U sklopu projekta planirana je izrada strategije, akcionog plana i e-zdravstvene platforme.
 
“Projektom je predviđeno umrežavanje medicinskih stručnjaka radi razmjene stručnih i naučnih mišljenja, podataka i iskustava uz stvaranje jakih regionalnih veza i saradnje. Realizacijom ovog projekta uticaće se na podizanje svijesti stanovništva koje pokriva JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, u smislu prevencije i liječenja melanoma, organizovanjem kampanja, predavanja i info-dana što je od velike važnosti, imajući u vidu velik broj sunčanih dana kojim je stanovništvo Bara, Budve i Ulcinja izloženo tokom godine”, ističe direktor barske bolnice.