Društvo

Još šest dana za prijavu osposobljavanja visokoškolaca

by Vjera Knežević Vučićević | 09:10:2017 | 12:28:04

Još šest dana traje on-line prijavljivanje poslodavaca zainteresovanih za učešće u projektu Stručno osposobljavanje i usavršavanje visokoškolaca, kojeg šestu godinu zaredom organizuje Zavod za zapošljavanje, uz podršku Vlade Crne Gore. Nakon toga slijedi prijavljivanje visokoškolaca, potom uparivanje poslodavaca i korisnika i potpisivanje ugovora. Radna praksa počinje 15. januara, a završava se 15. oktobra 2018. godine.
 
“O popularnosti i kvalitetu ovog programa svjedoči što nam se svake godine uglavnom prijavljuju isti poslodavci, a nije rijedak slučaj da nakon obuke radno angažuju makar po jednog visokoškolca koji se najbolje pokaže. S druge strane, mladi ljudi su zadovoljni jer na ovaj način imaju mogućnost da nauče nešto više. Visokoškolci biraju poslodavca kod kojeg će odrađivati praksu” - kaže šefica Biroa rada Bar Suzana Mašanović.
 
Visokoškolci nakon završetka programa dobijaju potvrdu da su obavili radnu praksu uz koju mogu da polažu državni ispit. To ipak ne važi za sva zanimanja, jer za neka (pravo, arhitektura) praksa traje duže, pa nakon devet mjeseci moraju potražiti novog poslodavca kako bi nastavili radni angažman.
 
“Poslodavci moraju da budu registrovani da bi izvršili prijavu preko sajta e-Uprave, s tim što imaju i obavezu da obrazac 1, koji takođe postoji na sajtu dostave ili Zavodu (ako je privatnik) ili sektoru e-Uprave. Napominjem da se evidentiranje na poslovima obrazovanja, zdravstva, policije, vojske, advokature, u službama čiji je osnivač Opština, notari, javni izvršitelji, turističke organizacije, obavlja preko Uprave za kadrove. Baš iz tih razloga insistiramo da donesu obrazac e-1, kako bi, ako je došlo do pogrešne prijave, mogli da reagujemo u roku od mjesec dana koliko traje prijavljivanje. Sve ovo se radi da bi se izbjeglo pogrešno prijavljivanje i izbjegao rizik da poslodavac ne bude prijavljen zbog, recimo situacije kada se podaci ne snime dobro” - objašnjava Mašanović.

 
Ona tvrdi da je korist učesnika projekta obostrana - poslodavac na devet mjeseci dobija “svježu” radnu snagu željnu znanja, a visokoškolac mogućnost daljeg obrazovanja i napredovanja. Visokoškolci za svoj radni angažman dobijaju 50% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u trenutku potpisivanja ugovora.
 
Obaveza poslodavca je da krajem svakog mjeseca u Biro rada donese tipski formular kojim potvrđuje da je visokoškolac bio na redovnom obavljanju prakse, nakon čega se radi obračun. Zarada se isplaćuje direktno na žiro-račun visokoškolca10- tog u mjesecu za prethodni. Poslodavac koji se prijavi za učešće u programu ne podliježe nikakvim troškovima. Nakon prijave E-upravi, potvrdu o prijavi dostavlja Birou rada.
 
Ako poslodavac iz ovog programa nakon završetka prakse zaposli visokoškolca, odobravaju mu se značajne poreske olakšice. Visokoškolci imaju mogućnost da se prijave kod pet do sedam poslodavaca (u zavisnosti koliko je poslodavaca za njegov obrazovni profil prijavljeno).
 
“Osim Bara, mogu aplicirati za angažman i u ostalim gradovima Crne Gore, naravno ako procijene da im se to isplati, s obzirom da ne dobijaju nadoknadu za putne troškove. U momentu apliciranja za rad kod određenog poslodavca, viskoškolac automatski stiče uvid kako je pozicioniran na rang listi, za šta presudnu ulogu ima prosjek ocjena tokom studija. Povoljnost je što ako procjene da im šanse kod izabranog poslodavca nijesu dobre, do momenta zatvaranja on line prijave mogu zamijeniti poslodavca” - zaključuje šefica barskog Biroa rada.