Društvo

Raspisan opštinski konkurs za stipendije studenata

| 10:10:2017 | 10:37:55

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar raspisao je konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za studijsku 2017/18. godinu.
 
Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti druge i narednih godina primijenjenih osnovnih i akademskih studija i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja.
 
Pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište u Opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodnih godina studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9,00, koji nijesu obnovili ni jednu godinu tokom studija, nijesu u radnom odnosu, niti stariji od 25 godina.
 
Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije, uz prijavu na konkurs, prilaže Izvod iz matične knjige rođenih, Potvrdu o prebivalištu, Potvrdu o upisu godine studija, Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, Potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni i dokaz da nije u radnom odnosu.
 
Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana raspisivanja konkursa.
 
Prijave se podnose na adresu: Opština Bar - Sekretarijat za društvene djelatnosti, Bulevar Revolucije br. 1, sa naznakom: za Konkurs za stipendiranje talentovanih studenata. Takođe se mogu predati i na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar.