Društvo

Incijativa NVO Info sport za novi park maslina

by Vjera Knežević Vučićević | 10:10:2017 | 12:14:23

Fondacija NVO Info sport CG Bar je pokrenula inicijativu za dobijanje saglasnosti od nadležnih organa Opštine Bar da mogu početi radove na krčenju šikare kod Sportske dvorane “Topolica” i melioraciju tog lokaliteta.
 
“Vjerujemo da ćemo već danas dobiti potrebnu saglasnost od nadležnih organa, nakon čega će geometar odrediti kote za nivelaciju zemljišta, a naši aktivisti krenuti sa nasipanjem prostora. Osim toga, neophodna je i hidrotehnička i kulturno-tehnička melioracija Rekreativnog parka ‘Šumice’ i tzv. Parka maslina i stvaranje uslova za podmlađivanje borove šume i novog parka maslina” - ukazuje predsjednik NVO Info sport CG - Bar mr Miodrag Banović.

 
On procjenjuje da je za realizaciju ovih ambicioznih projekata sada najpovoljniji trenutak, jer je počela gradnja novog kompleksa “Soho Sity” na kojem se vrši iskop osnava za nove objekte i odvozi velika količina materijala i kvalitetne zemlje pogodne upravo za parkove.
 
“Smatram da bi bilo izuzetno korisno da se dio tog materijala i plodne zemlje usmjeri na prostor šikare, Rekreativnog parka ‘Šumice’ i novog Parka maslina za čije uređenje su najveći donatori Tijana Bergam - Golić, Robert i Adriana Golić. Odlaganja nema, jer se iskop vrši intenzivno i materijal se već odvozi na drugu lokaciju” - kategoričan je Banović, koji predlaže da se novi park nazove upravo po donatorima – “Park maslina Tijana Bergam - Golić, Robert i Adriana Golić”.

 
Kako ističe mr Banović, inicijative NVO Info sport CG- Bar naišle su na pozitivnu reakciju Amira Arabelovića, direktora kompanije “Bar gradnja” koja izvodi početne zemljane radove na objektu “Soho City”. Dogovoreno je da, ako šikara do samog lokaliteta Rekreativnog parka “Šumice” bude raskrčena i ako postoji pristupni put da se materijal može istovariti, kompanija “Bar gradnja” svojim kamionima preveze potreban materijal za nasipanje prostora šikare. Za posao krčenja ostataka polomljenih i rasušenih borova bagerom, pomoć je ponudio direktor kompanije “Đokić Group” doo Osman Đokić.