Društvo

Obilježen Dan smanjenja rizika od katastrofa

by Željko Milović | 13:10:2017 | 10:42:05

Povodom obilježavanja Dan smanjenja rizika od katastrofa, učenici devetog razreda OŠ “Jugoslavija” posjetili su Operativno-komunikacioni centar 112 u Baru i upoznali se sa njegovim radom.
 
Pozdravila ih je i pričala o značaju ovog datuma načelnica PJ Bar za vanredne situacije, mr Pera Pavlica Dragišić. Nakon toga, vođa smjene u OKC 112  Bar, samostalna savjetnica Milana Bulatović, upoznala je učenike sa namjenom broja 112 - kada se poziva, zašto, i koje su to situacije u kojima se broj može pozvati. Nakon predavanja, demonstrirala je učenicima način rada i postupak kada se primi poziv. Upoznala ih je sa radom sistema, kroz primjer od 10. septembra, kada se jedrilica nasukala na hridima Luštice.
 
“Času je prisustvovala i profesorica Olja Novaković, koordinator za vanredne situacije ove škole. Učenici iz OŠ ‘Jugoslavija’ već su imali edukaciju za vanredne situacije, kao i četiri vježbe evakuacije. U saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije, škola je uradila i Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa, tako da imaju dobru podlogu i ovo je samo nastavak dobre saradnje”, saopštila je Bar Infu mr Pera Pavlica Dragišić. 
 
I sve ostale opštine u Crnoj Gori su obilježile Dan smanjenja rizika od katastrofa. Službenici PJ Bar Direktorata za vanredne situacije održali su Prezentaciju na temu postupanja u slučaju zemljotresa svim učenicima IX razreda OŠ “Boško Strugar” iz Ulcinja, a pripadnici Službe zaštite Ulcinj demonstrirali su im namjenu i upotrebu spasilačke opreme.
 
“Crna Gora je uspostavila Nacionalnu platformu za smanjenje rizika od katastrofa 2014. godine i time postala 27. država u Evropi koja je to uradila. Ključni koncept smanjenja rizika od katastrofa bazira se na  Sendai okviru za smanjenje rizika od katastrofa (2015-2030), koji predstavlja prvi međunarodni ugovor, izgrađen na naučenim lekcijama iz primjene prethodnog Hjogo okvira za akciju 2005-2015. Četiri su prioritetne oblasti Sendai okvira: unaprijediti razumijevanje rizika od hazarda, jačati institucionalni okvir za upravljanje rizicima od hazarda, investirati u smanjenje rizika i jačanje otpornosti prirodnih i društvenih sistema i unaprijediti spremnost za odgovor na katastrofe i obnovu kroz oporavak, rehabilitaciju i rekonstrukciju”, ističe Pavlica Dragišić.

 
Po njenim riječima, naučene lekcije i iskustva ukazuju da su gradovi u najvećoj opasnosti, ponajviše zbog brze urbanizacije, prenaseljenosti i naseljavanja u opasnim zonama.
 
“Osim toga, urbanisti i menadžeri moraju obratiti više pažnje na greške koje mogu dovesti do gubitka života i imovine. U urbanim sredinama do povećanja rizika najčešće dolazi zbog porasta broja stanovnika i gustine naseljenosti u pojedinim zonama, slabe gradske uprave, neplanskog razvoja, nedostatka raspoloživog zemljišta za građane sa niskim primanjima, neprimjerene gradnje, pretjerane koncentracije komercijalne imovine i uništavanja životne sredine” - pojasnila je Pavlica Dragišić.
 
Dan smanjenja rizika od katastrofa se obilježava u cilju skretanja pažnje javnosti na značaj pokretanja i preduzimanja mjera za smanjenje rizika od katastrofa.