Društvo

VIDEO: Arhus karavan krenuo iz Bara

by Vesna Šoškić, snimatelj i montažer Adi Karađuzović | 17:10:2017 | 18:26:39

Iz Bara je danas krenuo “Arhus karavan”, koji su pokrenuli Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i NVO Ekološki pokret “Ozon”. Radi se o javnoj kampanji koja će uticati na podizanje ekološke svijesti i prezentirati građanima prava iz oblasti zaštite životne sredine, kroz dijalog donosioca odluka i civilnog društva.

 
“Crna Gora je definisala koncept prava na životnu sredinu kroz pravnu legislativu - od Deklaracije proglašenja ekološkom državom do Ustava iz 2007. godine koji članom 23 propisuje pravo na zdravu životnu sredinu, pravo na informisanje o stanju životne sredine, do učešća u donošenju svih bitnih odluka u ovoj oblasti. Na tom putu naša država je koristila sve pravne instrumente koje baštini EU i savremeni svijet, a jedan od njih je i ‘Arhus konvencija’” - istakao je Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. On je pojasnio da “Arhus konvencija” detaljnije razrađuje pravo svakog pojedinca u zaštiti životne sredine.
 
“Arhus karavan koji smo pokrenuli  i koji danas počinjemo u Baru je produkt strateškog partnerstva Agencije i Ekološkog pokreta ‘Ozon’ koji ima za cilj da promoviše vrijednosti Arhus konvencije. Želimo da u neposrednom kontaktu sa građanima prezentiramo što znači konvencija i koja su njihova prava, kao i koje su usluge Arhus centara koji postoje u Crnoj Gori. Mislim da jedan odgovoran pristup bavljenja životnom sredinom  podrazumijeva učešće cjelokupnog društva - od institucija koje su po Zakonu dužne da se bave životnom sredinom , preko NVO čija je to misija, do svakog pojedinca koji mora biti svjestan da svojim činjenjem, odgovornim ili neodgovornim ponašanjem  ima uticaj na očuvanje životne sredine i ono što ostavljamo budućim generacijama”, kazao je Medenica.
 
Prirodne ljepote i životna sredina su naš najveći resurs", rekao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta "Ozon" koji je istakao da kampanja prvenstveno ima edukativnu dimenziju. Zato su danas u Baru bili i studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta sa odsjeka Zaštita životne sredine  i polaznici dva programa “Ozona”: “Škola humane ekologije” i “Škola ekološkog aktivizma”.

 
“Crnu Goru smo 1991. godine proglasili ekološkom državom, ne samo zato što smo to željeli turistički da rabimo, već što smo prepoznali bogatstvo naših prirodnih ljepota i sredine. Tim činom smo, iako toga možda nijesmo ni bili svjesni, krenuli i određenim ekonomskim pravcem, što bi svima nama trebalo da bude u fokusu da bi stvorili kvalitetnu životnu sredinu i sebi uredili život kako se to radi u savremenim i razvijenim državama”, istakao je Perović.
 
“Arhus karavan” svoju misiju započeo je u Baru gdje postoje dobri primjeri očuvanja životne sredine kroz regionalnu deponiju "Možura", ali i pozitivnu praksu preduzeća "Hemosan". Učesnike karavana pozdravio je predsjednik barske Opštine dr Zoran Srzentić.
 
“Zaštita životne sredine je prioritet svih opština, posebno nas koji se nalazimo na Primorju i razvijamo turizam. Mi imamo regionalnu deponiju ‘Možura’ i radimo dalje na selektiranju otpada. Trebalo bi prvo prelomiti u glavama ljudi da otpad nije problem i nije balast, već da jeste i može biti ozbiljan prihod. Imamo dobru saradnju sa Mariborom i njihovim Komunalnim preduzećem i tu filozofiju smo upravo od njih usvojili. Dalji napori bi trebalo da idu u tom pravcu i mislim da je to svrha i ove akcije. Zato se zahvaljujem Agenciji za zaštitu životne sredine i direktoru ‘Hemosana’, Zoranu Nikitoviću, koji svih ovih godina veoma predano i marljivo, sa dosta napora i barijera, radi jedan veoma koristan i zahtjevan posao i svima koji su uzeli učešća u ovoj akciji”, kazao je čelni čovjek Opštine Bar dr Zoran Srzentić.
  
Prekretnica u radu barske kompanije “Hemosan”, koja se bavi sanitarnom i ekološkom zaštitom, a specijalizovana je za sprječavanje štetnih posljedica od incidenata na moru, bio je upravo jedan koji se dogodio u Luci Bar 1997. godine.

 
“Na nagovor menadžmenta Luke ušli smo u jednu nepoznanicu sa neizvjesnim krajem. Obzirom na iskustvo koje sam imao na brodu, znao sam da je ovaj posao uvijek bio vrlo unosan, iako zahtjevan i odgovoran. Danas se nalazimo u srcu Luke Bar, u našem Centru kroz koji su prošli mnogi inženjeri, doktori, ovdje stekli značajna iskustva i sada zauzimaju važne pozicije u državnim organima”, kazao je Zoran Nikitović, direktor "Hemosana".
 
Učesnici Arhus karavana obišli su centar “Hemosana” u Luci Bar i regionalnu deponiju “Možura”.