Društvo

Palmin surlaš napao palme u centru grada

| 23:10:2017 | 10:52:51

Iz sektora Zelenilo Komunalne djelatnosti doo objavijestili su javnost da je crveni palmin surlaš počeo da uništava palme u užem gradskom jezgru.
 
“Želimo da informišemo javnost da je na javnim zelenim površinama, koje održava DOO Komunalne djelatnosti  Bar, evidentirano prisustvo crvenog palminog surlaša na tri palme, od kojih se jedna u Ulici Jovana Tomaševića u potpunosti morala ukloniti, a na dvije se odradila dendrohirurgija - jednoj u Ulici maršala Tita i jednoj na Šetalištu kralja Nikole.
 
Na žalost, kako simptomi napada postaju očigledni tek kad je palma skoro u potpunosti uništena, a kako svakako u ovom trenutku ne postoji 100% efikasna zaštita od ove štetočine, možemo samo da se nadamo da neće doći do daljeg značajnijeg širenja palminog surlaša na teritoriji barske opštine”, kažu u ovom preduzeću.
 
Riječ o štetočini koja je na prostoru Mediterana prvi put detektovana u Španiji 1992. godine, odakle se širila uništavajući palme duž čitave evropske obale, a najveće štete do sada je prouzrokovala u Španiji i Italiji, gdje su stabla desetkovana. Crveni surlaš palmi (Rhynchophorus ferrugineus) živi unutar stabla tokom čitavog životnog ciklusa, praveći tunele i šupljine u unutrašnjosti i hraneći se mekim tkivom najmlađeg lišća, usljed čega dovodi do jednog od najupečatljivijih simptoma – “klonulosti listova” zbog koje krošnja palme dobija karakterističan oblik kišobrana.

 
Fitosanitarna uprava je pozvala sve vlasnike palmi da hitno unište sve napadnute palme i da izvrše hitan hemijski tretman svih vrsta palmi na primorju, s obzirom da je na osnovu pregleda feromonskih klopki na prisustvo crvenog surlaša u više primorskih opština konstatovano značajno povećanje broja imaga u klopkama (registrovanog masovnog leta u okolini klopki), u odnosu na prethodni pregled.
 
“Imajući u vidu loše stanje u okruženju, misleći na privatne, uglavnom vikend okućnice u prigradskim naseljima, kao i na susjedne gradove i stanje u regionu, može se reći da se, za sada, još uvijek dobro ‘borimo’ sa ovom štetočinom. Pri kraju je četvrti hemijski tretman palmi koje izvodi V.U. ‘Veterinum Ulcinj’, koja je od stane Fitosanitarne uprave registrovana za te poslove. Zaposleni u DOO Komunalne djelatnosti će nastaviti da rade sve u skladu sa uputstvom Fitosanitarne uprave, ali znajući stanje u drugim mediteranskim zemljama, gdje se štetočina crveni surlaš pojavila mnogo ranije, može se zaključiti da se teško izlazi na kraj sa ovom štetočinom”, ističu u sektoru Zelenilo.
 
Tokom januara stanje na terenu je, što se tiče palmi, izgledalo katastrofalno usjled višednevnih niskih temperatura. Naglašavamo da su mnoge palme smrzle tokom zimskih mjeseci i u narednom periodu će ih zaposleni u gradskom zelenilu uklanjati. Iako su sve palme u januaru bile u lošem stanju zbog mraza i višednevnih temperaturnih ekstrema praćenih jakim olujnim vjetrovima, sada je evidentno da se oko 80-85% palmi revitalizovalo.
 
“U narednom periodu je planirano da se urade još dva hemijska tretmana palmi, uz ostale aktivnosti u cilju njihovog očuvanja. Ovim putem apelujemo i molimo građane koji u svojim okućnicama imaju palme da stalno prate stanje i da, ukoliko posumnjaju na prisustvo crvenog surlaša palmi, kontaktiraju Fitosanitarnu inspekciju u Baru, koja ažurno obavlja svoj posao”, zaključuju u Komunalne djelatnosti doo.