Društvo

VIDEO: Albanci upoznati s praksom deponije Možura

by V.Knežević Vučićević / V. Šoškić / N. Janković, kamera i montaža A. Karađuzović | 31:10:2017 | 20:19:40

Delegacija albanskih gradonačelnika i politički predstavnici Regionalnih savjeta za Kukeš i Diber danas su u Baru bili u prilici da čuju iskustva o upravljanju otpadom na regionalnom nivou i pozitivnoj praksi kojom se može pohvaliti menadžment deponije “Možura”. Prije obilaska deponije, gradonačelnike Kukeša, Dibre, Tropoje, Mata, Klosa, Fuš Areza, Bulkiza i Hasa, predstavnike Regionalne razvojne agencije i Zajednice Opština Albanije ugostio je predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić. 
 
On je gostima ukazao da Bar ima odličnu saradnju sa Elbasanom, te da bi saradnja sa Nacionalnim Muzejom u Tirani, Lješom i Skadrom mogla biti na većem nivou.
 
“Za razvoj turizma u Baru neophodni su čista životna sredina i rješavanje otpadnih voda. Bar sredstvima EU sanira divlju deponiju Ćafe, a da iz kredita KFW banke do februara 2018. gradi kanalizacionu mrežu- sve u cilju ispunjavanja uslova na putu Crne Gore u EU”, podvukao je dr Srzentić.
 
Direktor regionalne deponije “Možura “ DOO Dragan Simović istakao je da je na ovom polju prvo trebalo donijeti zakone i državni plan upravljanja otpadom, podsjećajući da su Bar i Ulcinj pokrenuli deponiju 2012. koja je od međuopštinske postala regionalna.

 
“Možura je bila planirana za prihvat milion tona otpada tokom 28 godina, ali danas prima duplo više otpada godišnje od plana- ukupno 70.000 tona sa primorja. Stručnjaci kreditora- Svjetske banke, prate naš rad pet godina, a njihova je procjena da ispunjavamo sve standarde. Počeli smo sagorijevanje deponijskog gasa, ulazimo u rješavanje prečišćavanja otpadnih voda, pokrenućemo kompostiranje zelenog otpada i riješiti velike količine kabastog otpada”, najavio je Simović. On je naglasio da se intenzivno radi na produženju roka trajanja koji je u ovakvim uslovima prepolovljen.
 
“Ima prostora za još dvije sanitarne kade, čime bismo produžili život deponije za još desetak godina” - rekao je Simović, ukazujući da je “neophodno da se u svijesti svih nas otpad tretira kao sirovina od koje se kroz reciklažu dobija nova vrijednost”.
 
“Idejni projekat reciklažnog centra je već naručen. Moja preporuka vam je da opštine pojedinačno ne ulaze u gradnju deponija - napravite jednu zajedničku. Potvrda da je to dobra ideja je i naša odlična saradnja sa opštinom Ulcinj”, istakao je Simović.
 
Generalni sekretar Zajednice Opština Crne Gore Refik Bojadžić kazao je da su gosti došli u dobro uređenu opštinu, te da od domaćina "mogu mnogo toga naučiti". On je naglasio da je deponija Možura na ovom planu najbolji primjer međuopštinske saradnje u državi. Sanja Mugoša iz PROCON-a je predstavila državne opcije upravljanja otpadom, a u ime gostiju na skupu se obratio ekspert Redion Giba, koji je naveo da je cilj njihove posjete i bio da od Barana "iz prve ruke čuju koje su prednosti i mane kompleksnog procesa".