Društvo

Klizište uzrokovalo kvar na Regionalnom vodovodu

| 02:11:2017 | 21:15:02

Iz JP Regionalni vodovod su saopštili da su vrlo brzo sanirali kvar koji se desio na potisnom cjevovodu regionalnog vodovodnog sistema kod južnog ulaza u tunel „Sozina“.
 
“Odmah po prijavi kvara naše stručne službe su upućene na lice mjesta kako bi se ocijenila priroda kvara i preduzele odgovarajuće mjere na sanaciji. Takođe, shodno procedurama preduzeća, istovremeno je mobilisana i kompanija koja je na osnovu sprovedene tenderske procedure  angažovana za potrebe održavanja hidromašinske opreme RVS. Konstatovano je blago klizanje zemljišta, tj. na terenu u okolini cjevovoda RVS na pomenutoj lokaciji koje je prouzrokovalo oštećenje GRP cjevovoda DN 1100 mm”, kaže se u saopštenju Informativne službe Regionalnog vodovoda.

 
Nakon iskopa u širokom pojasu, uz angažman više građevinskih mašina, ugradnjom spojnice kvar je saniran.
 
“Svi radovi su završeni u izuzetno kratkom roku pa se već u 13 h pristupilo kontrolisanom puštanju sistema u funkciju i normalizaciji vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju”, kazali su iz Regionalnog vodovoda, zahvaljujući se kolegama iz lokalnih vodovodnih preduzeća Tivta, Kotora, Bara i Ulcinja na podršci i razumijevanju, jer su tokom popravke havarije raspoloživu vodu iz rezervoara Đurmani isporučivali Budvi.