Društvo

Izviđači IO 24. novembar u zaštiti biljnih staništa

by Željko Milović | 03:11:2017 | 11:27:27

NVO Green Home je na Vranjini predstavila rezultate projekta “Zaštita divljih biljnih vrsta i staništa južnog i istočnog Mediterana” u prostorijama NP Skadarsko jezero, a lokalni partner je bio Izviđački odred “24. novembar” iz Bara, kao i NVO Zeleni Korak iz Ulcinja i Crnogorsko društvo ekologa.
 
Glavni cilj projekta bio je uključivanje civilnog društva u konzervaciju važnih biljnih stanista, poput Skadarskog jezera, Vrsute i Velike Plaže. Na tim lokalitetima formirane su volonterske grupe, i u saradnji sa prof. dr Dankom Caković sproveden je monitoring važnih biljnih vrsta i njihovih staništa. 
 
Na osnovu rezultata monitoringa stiče se uvid u stanje populacije određenih biljnih vrsta, zbog kojih su navedeni lokaliteti proglašeni za tzv. “važna biljna staništa” (Important Plant Areas). Posebnu važnost predstavlja populacija crnogorsko–albanskog endema Gymnospermium scipetarum, koja u svijetu zauzima samo mali areal na području Crne Gore (Vrsuta) i Albanije. U toku trajanja projekta zabilježena je još manja populacija na području brda Garač (Crna Gora), što predstavlja veliku botaničku vrijednost i uspjeh projekta.

 
Negativni uticaji odnosno prijetnje varijaraju od staništa do staništa. Glavna prijetnja na Vrsuti je nelegalna sječa šuma, na Velikoj plaži – urbanizacija, a na Skadarskom jezeru prisustvo invazivne vrste Amorpha fruticosa – bagremac i nepostojanje mjera za njeno uklanjanja.
 
U cilju podizanja svijesti građana o značaju očuvanja tzv. “važnih biljnih staništa” postavljene su dvije info table na Vrsuti i Velikoj Plaži, napravljena tri edukativna filma o botaničkoj vrijednosti lokaliteta i održane brojne radionice na temu biljnih staništa u školama u Baru, Podgorici i Ulcinju.
 
Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Plantlife iz Velike Britanije i IUCN MED, a finansijski je podržan od strane MAVA Fondacije.