Društvo

Savjet Radio Bara usvojio izvještaj revizora

by Ivanka Leković | 03:11:2017 | 16:04:35

Savjet Radio Bara danas je prihvatio Izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju medijske kuće za 2017. godinu.

Revizorska kuća “Zirex” iz Kotora ocijenila je da se u radiju “zakonito poslovalo“.

Savjet sa 3 glasa “za” i jednim “protiv” usvojio i Prijedlog programskih sadržaja i Finansijski plan za naredne tri godine, kao i Informaciju o javnoj raspravi, koja je sprovedena u skladu sa novim Zakonom o  medijima. Takođe, prihvaćene su i izmjene koje su unesene u Statut, čime je najveći pravni akt Radio Bara, usklađen sa novom zakonskom regulativom.

Kako je na sjednici istaknuto, javna rasprava o Prijedlogu programskih sadržaja pokazala je da većina smatra pozitivnim što će se ugovor sa osnivačem potpisati na tri godine, jer ovo pruža sigurnost u pogledu stabilnog poslovanja.