Društvo

UG Šestani na Rumiji u okviru projekta Putevima predaka

| 06:11:2017 | 13:09:06

Udruženje građana “Šestani” je u nastavku projekta “Putevima predaka” u nedjelju organizovalo planinarsku turu do vrha Rumije. Kao i dosadašnje aktivnosti, i ovaj poduhvat je usmjeren ka  neophodnosti očuvanja ekoloških i kulturno-istorijskih vrijednosti, posebno kada je u pitanju naš najprepoznatljiviji planinski masiv koji predstavlja facinantan spoj mora i jezera.


“Iako su veoma vidljivi ožiljci na licu Rumije od nedavnih požara, valjalo bi ponovno razmotriti mogućnost da se planini, koja predstavlja veoma značajno prirodno stanište i čije ime je nezaobilazan  istorijski motiv ovih prostora, odredi status nacionalnog parka i time onemogući njena dalja devastacija. Članovi Udruženja građana ‘Šestani’ ukazuju i na etnološki raritet da je jedina izvorna pjesma, koja za svoju inspiraciju ima Rumiju, nastala u kraju po kojem je nazvana ova zavičajna NVO”, ističu u ovoj NVO.


Posebnu draž ovog eko-rekreativnog poduhvata, pored činjenice da su neki od učesnika po prvi put uživali u panoramskom pogledu sa vrha Rumije, bio je i slučajni susret i lijepo druženje sa našom  sugrađankom i poznatom alpinistkinjom Karolinom Ilić. Za ovu priliku učesnici pohoda napravili su zajedničku fotografiju sa zastavom koju je Karolina isticala na više poznatih planinskih vrhova i koju će  zavijoriti i na Akonkagvi, najvećem vrhu Južne Amerike, tokom februara iduće godine.


U nastavku projekta “Putevima predaka” biće pohođen vr­h Go­li­ka, pla­nin­ski pre­vo­ji ko­je vo­de u prav­cu  Ču­ku­li­je­ra,kao i pla­ni­nar­ske sta­ze od Li­va­ra, pre­ko Bri­ske do gor­njo­še­stan­skih se­la i lo­ka­li­te­ta Pod­vrat, naj­ve­ćeg ma­sli­nja­ka na oba­li Ska­dar­skog je­ze­ra. Učešće u daljim aktivnostima, pored članova UG "Šestani" i zainteresovanih građana najavili su i planinari iz regiona.