Društvo

Koštanijada 18. novembra, Ostros čekaju projekti

| 07:11:2017 | 19:26:07

Koštanijada se u Ostrosu ove godine održava 18. novembra, najavio je sekretar Odbora MZ Ostros, Nail Popović.
 
Gostujući u “Promenadi” Radio Bara, Popović se dotakao tema važnih za razvoj Ostrosa, istakavši da se svake godine usvaja program razvoja, u kome je više projekata “koje treba realizovati kako bi doprinijeli poboljšanju stanja i sprečavanju odlaska iz Ostrosa i Krajine, što je odavno problem”.

“Najbitnija je realizacija projekta vodosnabdijevanja Krajine, onda sanacija regionalnog puta Virpazar Ostros-Vladimir, kao i preduzimanje mjera na poboljšanju bezbijednosti saobraćaja od Stegvaša do Kravara, kao i lokalnih puteva” - ističe Popović koji dodaje da je, kada je asfaltiranje lokalnih puteva dosta već urađeno. Pored toga, neophodna rekonstrukcija niskonaponske mreže i izgradnja javne rasvjete, gdje je takođe dosta toka urađeno.
 
Među prioritete koji prevazilaze nadležnosti lokalne uprave, spada otvaranje graničnog prelaza na području Ckla, kao i uvođenje brodske linije Virpazar-Ckla-Skadar.


Popović je naveo da je turska Agencija za razvoj TIKA uradila projekat vodosnabdijevanja prije tri godine i da tehnička dokumentacija postoji. “Predstoji najteži dio - realizacija projekta. Mada, Opština Bar je prema agenciji TIKA kandidovala projekat vodosnabdijevanja kao jedan od prioriteta” - podsjeća on.

Put Virpazar-Ostros dosta je uzak, a u posljednje vrijeme sve više se koristi, pa bi trebalo da se put proširi, ako se misli na valorizaciju Šestana, Murića i Krajine. U toku je izrada projekta detaljne  rekonstrukcije ovog putnog pravca, a Popović se nada da će ona ubrzo biti realizovana.

Popović ističe da aktivnosti na valorizaciji turističkih resursa polako daju rezultata: “TO Bar je ove godine izradila sedam vidikovaca, jedan na području MZ Ostrosa, dva u MZ Šestani. Kad god smo prošli tuda, cijelog ljeta je stalno bilo turista, jedna mala investicija utiče na dolazak većeg broja turista”.

On se nada da će ove ili naredne godine ponovo biti uspostavljen autobuski saobraćaj na relaciji Bar-Ostros. “Tu vjerovatno jeste sporna rentabilnost, ali možda i ne treba tako gledati, s obzirom na strukturu stanovništva - ima dosta starih lica, koja ili ne voze ili nemaju kola, tako da bi se umnogome toj kategoriji pomoglo” - smatra on.

“Kada je u pitanju centar Ostrosa, treba razmisliti da se uredi park, te sanirati fasade na objektima u vlasništvu opštine i države, odnosno uljepšati ambijent u centru” - kaže Popović.