Društvo

Press konferencija DPS-a u Mrkojevićima

by Darija Marđokić | 09:11:2017 | 14:04:45

U MZ Mrkojevići, akcionim planom za 2016-2020. godinu do sada je realizovan putni pravac Pečurice – Veliki Pijesak u dužini od skoro dva kilometra, ukupne vrijednosti oko 130.000 eura, kazao je koordinator DPS-a za MZ Mrkojevići Asim Andrić na današnjoj press konferenciji.
 
Osim toga, asfaltiran je put prema naselju Veliki Pijesak, ka Bištinama i izgrađena su dva potporna zida u u selima Žuđelovići i Duškići, ukupne vrijednosti oko 25 hiljada eura. Andrić je za naredni period najavio i realizaciju dva kapitalna projekta – izgradnju vodovodne mreže za naselja Sveti Ivan, Veliki Pijesak, Utjehu i Goranu i rekonstrukciju puta od naselja Sveti Ivan do Kameničkog mosta.
 
Andrić je najavio i projekte koji će se realizovati u 2018. godini.
 
“Projekti koji su planirani za 2018. godinu su rekonstrukcija puta Gorana-Utjeha, kao i određenih puteva na Velikom Pijesku i Veljem selu u Mrkojevićima, koji će povezati dio Brkanovića i Grdovića sa Veljim selom. Takođe, u planu je i rekonstrukcija puta prema Pelinkovićima, kao i rekonstrukcija elektro-mreže u Kovačevićima“, objasnio je Andrić.

 
On je najavio realizaciju kapitalnog projekta, izgradnju vodovodne mreže za naselja Sveti Ivan, Veliki Pijesak, Utjeha i Gorana.
 
“Na ovim područjima trenutno nije obezbijeđeno redovno vodosnabdijevanje, a ako imamo u vidu da su to turistička mjesta, smatram da je u ovom trenutku neophodno riješiti taj problem. Ovih dana smo dobili hidrotehničke uslove od Regionalnog vodovoda za priključak u Zaljevu, koji je bio osnova za donošenje odluke od opšteg interesa sa urbanističkim uslovima za izgradnju vodosnabdijevanja za naselje Sveti Ivan. Potpisani su ugovori o izradi projektne dokumentacije, koja će biti gotova do Nove godine i nakon toga, možemo očekivati da otpočnu radovi na izgradnji vodovodne mreže za naselje Sveti Ivan. Isto tako, sa sigurnošću možemo reći da ćemo u nastavku ovog, realizovati projekte za Veliki Pijesak. Tu smo od Regionalnog vodovoda tražili hidrotehničke uslove za odvojak na Velikom Pijesku i mislim da ćemo ih u što skorijem roku dobiti, što će biti osnova za izradu projektne dokumentacije“, rekao je koordinator DPS-a za MZ Mrkojevići.
 
Drugi kapitalni projekat za MZ Mrkojevići tiče se rekonstrukcije puta od naselja Sveti Ivan do Kameničkog mosta, odnosno, nadalje do Kruta.
 
“Do sada je Opština Bar finansirala izradu geodetskih podloga i taj put je sada lokalnog karaktera. Ono što su aktivnosti Opštine Bar u ovom trenutku je da se izvrši prekategorizacija tog puta, da se uradi projektna dokumentacija, kako bi se i taj projekat realizovao u narednom periodu”, kazao je Andrić.
 
On je istakao da Opština Bar ima sredstva od KF banke i odobrenja za te projekte, i sa sigurnošću potvrdio da će pitanja o vodosnabdijevanju naselja Sveti Ivan i dalje prema Velikom Pijesku biti realizovana veoma brzo.

 
Odbornik DPS-a iz Mrkojevića Muharem Muratović je kazao da će i u budućem periodu graditi puteve i njihovu mjesnu zajednicu “učiniti izuzetno lijepom”.
 
“To je bila neka moja vizija i zadovoljan sam time što smo učinili. Siguran sam da će za desetak godina ovi prostori biti veoma atraktivni i treba ih spremati za veliku seobu. Očekujem da ćemo ubuduće realizovati još dosta toga, prije svega puteve koji su najvažniji u ovom vremenu. Mrkojevići imaju perspektivu i sa ovakvim akcionim planovima koji su već zacrtani, nadam se da ćemo biti zadovoljni i učiniti ovu našu državu mnogo ljepšom i atraktivnijom“, zaključio je Muratović.