Društvo

Počeli radovi na izgradnji spomen trga na mjestu logora

by Željko Milović | 13:11:2017 | 00:03:19

Danas je počela priprema zemljišta za izgradnju spomen-trga na mjestu nekadašnjeg Koncentracionog logora u Baru. 

U okviru mini-trga planirana je fontana, sa mjestima za sjedenje u vidu guvna u pravcu parka, a razmišlja se i o prenošenju spomenika strijeljanim logorašima sa Biskupade. Dio spomen-trga će biti, po najavama, gotovo do ovogodišnje proslave Dana Bara, a ostatak će se završavati u etapama. Biće sačuvan i jedini materijalni ostatak logora - kameno kortito u kome su se kupali zatvorenici. 

Koncentracioni logor u Baru formiran je početkom septembra 1942. godine na livadama ispred današnjeg ulaza u Luku, i bio je najveći u Crnoj Gori.

"Campo do concentramento internato, posta millitare 137 – Antivari" je imao dva dijela, za muškarce i žene, sa 28 podignutih drvenih baraka. U njega su dopremani rodoljubi iz svih krajeva Crne Gore, a unutar žica bio je i znatan broj Barana i žitelja okolnih sela. Italijani su, pored baraka opasanih bodljikavom žicom, podigli i prostorije u kojima su bez hrane i vode, smještani i mučeni internirci. U krugu logora bili su podignuti stubovi o koje su vješanjem mučeni aktivni logoraši. Ishrana u logoru je bila toliko loša, i po kvalitetu i po količini, da je podmirivala samo potrebe ljudskog organizma za pukim preživljavanjem.


U logoru su umrla 34 internirca, među kojima i jedno dijete od nepune dvije godine. Od septembra 1942. do 20. oktobra 1943, kada je logor od strane Njemaca raspušten, kroz njega je prošlo preko 10.000 ljudi, među njima 1000 žena i nekoliko stotina staraca i djece. Italijani su 25. juna 1943. iz logora izveli i strijeljali 180 logoraša, u Andrijevici, Beranama, Danilovgradu, Nikšiću, Beranama, Cetinju, Podgorici i Baru.