Društvo

Tribina OO DPS za MZ Bar IV i Bar V

by Silvija Vukelić | 15:11:2017 | 14:16:38

U ogranizaciji OO DPS Bar juče je u sali Opštine održana tribina na kojoj su prezentovani urađeni i najavljeni planirani projekti za Mjesne zajednice Bar IV i Bar V.
 
Akcioni plan za MZ Bar IV 2016-2020 predstavio je Aleksandar Barlović.
 
“Glavni projekat Mjesne zajednice Bar IV u prethodnom periodu bila je izgradnja Kanalizacionog kolektora u ulici ‘ Stara pruga’ u dužini od 2 kilometra, čija je vrijednost preko 360 hiljada eura. Do sada je urađeno 35 priključaka za sekundarnu kanalizaciju. Rekonstruisana je elektro-energetska mreža. Okončani su i opsežni infrastrukturni radovi na elektroinstalacijama, vrijedni oko 300.000 eura”, naveo je, između ostalog, Barlović.

 
U narednom periodu očekuje se završetak izrade DUP-a za Bar IV. Nastaviće se zamjena vodovodnih cijevi i omogućiti vodosnabdijevanje svih zona ove mjesne zajednice. Takođe će biti urađeno i projektno rješenje za bulevar od zgrade suda do pružnog prelaza.
 
Shodno Opštinskoj odluci o imenima ulica i naselja, uslijediće njihovo obilježavanje, a uporedo će biti postavljena saobraćajna signalizacija, kao i određeni broj ogledala radi bezbjednosti saobraćaja.
 
“Podsjećam da je budžetom planirano 100 hijada eura ulaganja u našu mjesnu zajednicu i tražimo da se to investira”, naglasio je koordinator OO DPS za Bar IV Zarija Franović.

 
“Moramo se složiti i da je dosta urađeno. Ono što smo svi zajedno dugo čekali je ulica ‘Stara pruga’ koja će nadam se biti završena narednih dana“ dodao je.
 
Jednako važnim za obije mjesne zajednice Franović smatra tretiranje puta preko Sutormana. Na tu inicijativu podsjetio je i koordinator DPS za MZ Bar V Branko Branković.
 
“Bilo je najava da će se riješiti status puta Marovići- Sutorman-Virpazar-Crmnica. Sanirane su rupe na određenim dionicama zahvaljujući Opštini i na našu inicijativu. Postoji mogućnost da u 2018. taj put dobije status regionalnog, kako bi valorizovali potencijale Sutormana i crmničkih sela i Virpazara“ kazao je Branković.
 
Kao jedan od prioriteta istakao je sanaciju mosta u Zupcima.
 
“Za tu investiciju potrebno je izdvojiti oko 20 hiljada eura. Mislimo da to možemo uraditi i za manje novca, ali da bi radove trebalo započeti u narednih 15-20 do mjesec dana, jer kad počnu kiše tuda se neće moći proći“ kazao je Branković.

 

Sanacija klizišta i 'udarnih rupa' kod Maskića i Crnog potoka, te iskop kanala Crni potok u dužini od 150 m, neke su od završenih investicija.
 
Prisutni su ukazali na neophodnost sanacije mosta u Donjim Marovićima, problem vodosnabdjevanja sa izvorišta Sustaš, kao i izlivanja fekalija na Ahmetovim brijegu kod kuća Zaganjora, Kneževića, Bajčeta. Bilo je pohvala na račun Komunalnog preduzeća.
“Redovno čistimo divlje deponije. Kabasti otpad koji je veliki problem i u ostalim mjesnim zajednicama, ne može se odlagati na način na koji se odlaže. Komunalno reaguje na sve pozive, trudimo se da budemo ekspeditivni”, kazala je Nena Orlandić direktorica JP „Komunalne djelatnosti Bar“.