Društvo

Preminuo kapetan Vojo Perović

by Željko Milović | 16:11:2017 | 22:43:12

Danas je na gradskom groblju Gvozden Brijeg sahranjen kapetan Vojislav Vojo Perović, prvi kapetan broda “Sveti Stefan” u komercijalnoj eksploataciji.
 
Rođen je na Komarnu 1933. godine, a od 1946. živi s porodicom u Baru. Polumaturu je završio u Baru, a Pomorske škole u Kotoru. Stručno zvanje “poručnik trgovačke mornarice” dobio je u Dubrovniku 1958. godine, a kapetan duge plovidbe postao je u Kotoru 1963. godine.

Kadeturu - pripravnički staž je odradio na brodovima “Jugolinije” Rijeka i “Jadroslobodne” Split, trogodišnji oficirski staž na brodovima “Jugotankera” Zadar, a potom postao najmlađi zapovjednik broda duge plovidbe u Jugoslaviji.               

Od januara 1964. je u “Prekookeanskoj plovidbi”, Bar. Brodom “Cetinje” je prošao kroz američku bazu Gvantanamo do kubanske luke Bukeron u Gvantanamskom zalivu. U Gvatanamu je dobio Povelju prijatelja Kube sa simbolima kubanske revolucije.

Prvi je zapovjednik feribota “Sveti Stefan” u komercijalnoj eksploataciji na liniji Bar - Bari.


 

Bio je šest mjeseci i direktor Obalne plovidbe pri “Prekookeanskoj plovidbi”, potom 1970/1971 godina kao tehnička pomoć radio u “Maritime Line” u Bagdadu, Irak. Zapovijedao je brodom “Fourteen July” na pomorskoj liniji Persijski zaiiv - Sjeverno more.

Nakon toga je prešao “na stranca” i funkciju zapovjednika broda duge plovidbe obavljao desetak godina na brodovima osiguranim kod “Lojda” u Londonu. Pod njegovim zapovjedništvom nije se desila niti jedna havarija na brodu na teret osiguratelja. Iz tog razloga se našao na Listi Lojdovih inspektora.

Od 1971. do 1987. godine bio je zaposlen u “Zetatransu” Titograd na dužnostima: savjetnika, direktora filijale u Baru, direktora “Oceantransa”u Baru, člana Poslovodnog odbora, predsjednika Poslovodnog odbora i generalnog direktora. U sastava “Zetatrans” osnovao je pomorsku agenciju “Oceantrans” Bar i radnu jedinicu za kontrolu robe u transportu “Zetakontrol”. Bio je prvi predsjednik Poslovodnog odbora Slobodne zone u Baru.

Nakon što je 1987. Skupština Opštine Bar donijela Odluku o osnivanju barske špedicije, organizovao je pod imenom “Bartranzit”, i deset godina je vodio firmu, sve do 1997. kada je pošao u penziju, nakon čega je “Bartranzit” ugašen.

Vlasnik je većeg broja priznanja i nosilac SFRJ Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom.