Društvo

Press OO DPS u Starom Baru

by Silvija Vukelić | 17:11:2017 | 08:55:29

“U MZ Stari Bar uloženo je 100 hiljada eura koliko je i bilo planirano kapitalnim budžetom Opštine za 2017. godinu. Stari grad je na turističkoj mapi znamenito mjesto i mi ćemo nastojati da ga tako i tretiramo“, kazala je na konferenciji za novinare Branka Nikezić koordinator OO DPS Bar za tu mjesnu zajednicu.
 
Po njenim riječima u narednom periodu predstoji realizacija obimnijih projekata. U državnom Institutu za arheologiju i istraživanje kulturno-istorijskog nasljeđa, koji treba da bude osnovan, do detalja će osmisliti plan sanacije i ulaganja. Starobarska kaldrma koja nakon zemljotresa 1979. godine nije adekvatno renovirana, biće jedan od prioriteta.
 
“Posjete starom gradu su doprinijele da je vremenom kamen postao do te mjere klizav, da je kretanje tuda otežano. Kaldrmu treba napraviti onakovom kakva je bila. To je velika investicija. Zaobilaznica oko starog grada postoji i Starobaranima mnogo znači, ali i kaldrmu treba upriličiti za dolazak turista. Dakle, sanacija i revitalizacija starog grada su nešto što predstoji, što nas očekuje i što će biti zadovoljstvo ne samo za stari grad nego i za Bar i cijelu državu“, naglasila je Nikezić.

 
Predsjednik Mjesnog odbora DPS-a za Stari Bar Dževdet Begzić, naveo je da su u proteklom periodu, između ostalog, sanirani putni pravci kao i potporni zid ispod zaobilaznice. Prošireno je skretanje sa magistrale i završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda u Donjem Zaljevu.
 
“Stari Bar nije više ono što je bio, već je mogu slobodno reći, mjesto u kom je privilegija živjeti “, kazao je Begzić.
 
 Raduje ga i znatno veći broj turista kako tokom ljetnje sezone, tako i u jesenjem periodu.
 
“Kao turistička lokacija možemo mnogo da doprinesemo i gradu i državi. Napomenuo bih i da Turistička organizacija Bar mnogo čini kako bi valorizovali ovaj prostor. Neko ko dugo nije bio, sada se iznenadi kad dođe. Jer, od ulaska u čaršiju do vrata starog grada, nema objekta koji nije otvoren. Svi se nečim bavimo i privređujemo. To je mnogo dobro jer znate i sami u ovoj tranziciji što smo sve prošli”, kazao je on.
 
Begzić je istakao da će sanacija kaldrme “promijeniti kompletno ruho čaršije” te da je svima u interesu da turisti tuda prolaze bez rizika da se okliznu. On smatra i da će od velikog značaja biti i osnivanje Državnog instituta, u kojem bi svi eksponati koji su pronađeni u Starom Baru nakon zemljotresa 1979. našli svoje mjesto. U izradi je i plan za “Kuću maslina” gdje bi kako kaže, pored osnovne namjene, moglo da bude i sjedište Mjesne zajednice, sportskog i kluba penzionera.

 
Neovlašćeno naplaćivanje parkinga je i dalje je veliki problem koji nastoje da riješe, ali i nedostatak javnog toaleta.
 
“Mjesnom odboru je ostavljeno da odredi što je potrebno uraditi i što su prioriteti. A naša mjesna zajednica nije mala, obuhvata dosta naselja: Velembusi, Gretva, Brbot , čaršiju, Podgrad, Mirovicu, pa sve do Zaljeva... Nastojaćemo da napravimo takav raspored da svi budu zadovoljni”, zaključio je Begzić.