Društvo

Caritas BN organizovao konferenciju u Beranama

by Željko Milović | 18:11:2017 | 18:44:19

U okviru projekta prekogranične saradnje O.P.T.I.O.N. - "Prevazilaženje predrasuda i promocija novih alata za profesionalnu integraciju osobasa sa invaliditetom u CrnojGori i Bosni i Hercegovini", Caritas Barske nadbiskupije i Udruženje paraplegičara Bar organizovali su međunarodnu konferenciju ”Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini: mogućnosti i izazovi” u hotelu “Berane”.
 
Cilj konferencije je razmjena iskustava i informacija o radnoj i socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom, kao i o konceptu socijalnog preduzetništva u prekograničnompodručju u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, iz perspektive organizacija civilnog društva, institucija, stručnjaka i osoba s invaliditetima.
 
Na konferenciji su predstavljena socijalna preduzeća uspostavljena u okviruprojekta: socijalno preduzeće specijalizovano za plasteničku proizvodnju povrća “VedriMO”, osnovano u Mostaru i socijalno preduzeće “SCRIPT Berane”, uspostavljeno u Beranama, koje se bavi digitalnom štampom i fotokopiranjem. U početnoj fazi djelovanja, kroz ova dva socijalna preduzeća upošljeno je šest osoba sa invaliditetima.
 

Zaključci konferencije su da postoji potreba za daljim informisanjem šire javnosti o potencijalu socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva: “U tom kontekstu, i mediji mogu imati značajnu ulogu kroz davanje više prostora primjerima dobre prakse. U ovoj fazi generisanja našeg ličnog iskustva u razvoju socijalnog poduzetništva u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini potrebno je i dalje ulagati u stvaranje okruženja koje podstiče razvoj novih inicijativa u ovoj oblasti. Sredstva koja su na raspolaganju za inicijative socijalnog preduzetništva su limitirana, pa jepotrebno osigurati dodatna za početna ulaganja u socijalno preduzetništvo”.
 
Projekt “O.P.T.I.O.N.” finansira Europska unija, kroz IPA i Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 131.270 eura, od čega EU finansira 99.883€. Implementiraju ga Caritas Barske Nadbiskupije, u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Bar, na teritoriji Crne Gore, dok su u BiH za implementaciju zaduženi Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Vedri osmijeh", Caritas BiH i Nadbiskupijski centar za pastoral mladih "Ivan Pavao II".