Društvo

Predstavnici Direkcije Evropske komisije u Baru

| 24:11:2017 | 17:20:23

U okviru radne posjete Argiriosa Pisiotisa i Magali Noela, predstavnika Generalne direkcije za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije (DG REGIO), danas su predstavnici Direkcije javnih radova zajedno sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma obišli lokacije na kojima se izvode radovi za dva projekta definisana Operativnim programom za Regionalni razvoj 2012-2013.
 
Posjećena je lokacija gdje se izvode radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore, u tunelu Sozina, koji su u cjelosti završeni. Preostalo je završno testiranje kako bi se mogla izvršiti primopredaja krajnjem korisniku - Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore. Ugovor se radio u skladu sa FIDIC crvenom knjigom po projektu Investitora.
 

Istog dana posjećena je i lokacija na kojoj se izvode radovi sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe” u opštini Bar. Na ovom projektu su do sada izvedeni radovi na izradi pristupnih saobraćajnica, dislociranju otpada i izradi gabionskog zida i nasipa. Ovaj Ugovor se radi u skladu sa FIDIC žutom knjigom, tj. po principu – projektuj i izgradi.
 
Oba projekta se realizuju kao dio Operativnog programa za Regionalni razvoj 2012-2013. koji je usvojen od strane Vlade Crne Gore u martu 2012. godine i od strane Evropske komisije u decembru iste godine.
 
Program je finansiran iz sredstava za pretpristupnu pomoć Evropske Unije, odnosno IPA sredstava kroz komponentu III – Regionalni razvoj. Glavni cilj Programa je poboljšanje životnog standarda i stanja životne sredine u Crnoj Gori, u skladu sa nacionalnim politikama i strategijama, kao i sa politikama i standardima Evropske Unije (EU). Program sprovodi Operativna struktura za IPA komponentu III (OS) koju čine: Ministarstvo održivog razvoja i turizma - tijelo zaduženo za kompletan Program i za projekte iz životne sredine, zatim Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – tijelo zaduženo za projekte iz oblasti saobraćaja i Direkcija javnih radova kao Implementaciono tijelo zaduženo za ugovaranje i sprovođenje projekata.