Društvo

Simović: Planiramo da produžimo vijek Možuri

by Vjera Knežević Vučićević | 27:11:2017 | 15:34:32

Sanitarna deponija “Možura” na dobrom je putu da opravda očekivanja prema kojima je, još dok je bila u pripremnoj fazi, svrstana u “vizionarske projekte” opštine Bar i Vlade Crne Gore. “Možura” je formirana odlukama opština Bar i Ulcinj i počela je sa radom u julu 2012. godine. Projektovana je na 1.050.000 m3 sa vijekom trajanja od 25 godina i to samo za potrebe dvije najjužnije crnogorske opštine.
 
“Međutim, pored ove dvije opštine, otpad u zaleđu Bara deponuju i Budva, Kotor i Tivat, tako da sada ova deponija umjesto međuopštinske, ima status regionalnog centra za primorske gradove. To je utvrđeno Državnim planom upravljanja otpadom” - objašnjava direktor “Možure” Dragan Simović.
 
On podsjeća da je tokom prethodnih pet godina ukupno deponovano 350.000 tona otpada (u prosjeku oko 70.000 tona godišnje), čime je jedna trećina deponije već iskorišćena i upozorava da “ako bi se eksploatacija ‘Možure’ nastavila ovakvim intezitetom, deponiju bi mogli zatvoriti za deset godina”. Ipak, Simović je optimista.

 
“Realizacijom planiranih aktivnosti zasigurno ćemo produžiti njen vijek. Taj stav temeljimo na sljedećim projektima- u procesu smo izrade projektne dokumentacije prve faze deponovanja otpada na način što bi povišenjem i obezbjeđivanjem obodnog nasipa dobili dodatnu stabilnost deponije i značajno povećali zapreminu za deponovanje otpada u iznosu od oko 450.000m3. Realizacijom te finansijski zahtijevne investicije, koja bi koštala oko tri miliona eura, vijek deponije bio bi produžen za sedam godina” - ističe Simović.
 
Dodatno produženje vijeka “Možure” nudi i mogućnost izgradnje dvije nove sanitarne kade u okviru Urbanističkog projekta Možura.
 
“Ipak, prema našoj procjeni, na putu osavremenjivanja barske deponije najbitnija je izgradnja centra za selekciju otpada, čime bi i pored činjenice smanjenja količine otpada na samoj deponiji, dobili sirovinu čijom bi se reciklažom stvorila nova upotrebna vrijednost. Idejni projekat tog centra kao i centra za kompostiranje je urađen, a posredstvom resornih ministarstava aplicirali smo kod međunarodnih fondova za obezbjeđivanje potrebnih sredstava za izgradnju” - navodi Simović.
 
Govoreći o projektima koji su obilježili godinu na izmaku, sa zadovoljstvom podsjeća na izvanredan učinak obezbijeđen završetkom izgradnje pogona za aspiraciju, transport i sagorijevanje biogasa na eko baklji koji, kako ističe “besprijekorno funkcioniše”.
 
“Do sada je ukupno aspirisano preko dva miliona Nm3 deponijskog biogasa. Ova investicija je koštala oko 300.000 eura, a novac smo obezbijedili iz sopstvenih sredstava. Naravno, to je samo prva faza- u planu je i realizacija projekta izgradnje postrojenja za pretvaranje energije deponijskog gasa u električnu i toplotnu energiju. Ovu investiciju ćemo realizovati onog momenta kada količina metana bude dovoljna za ekonomsku isplativost izgradnje tog postrojenja, što se može očekivati u narednih dvije do tri godine. Trenutna koncentracija metana je 20-25%, a da bi taj poduhvat bio ekonomski isplativ, koncentracija treba da bude 40%” - pojašnjava direktor „Možure“.

 
Urađena je i Studija izvodljivosti i izbor najbolje tehnologije za prečišćavanje procjednih voda sa idejnim rješenjem izabrane tehnologije. Tu investiciju vrijednu oko 700.000 eura namjeravaju da realizuju u toku sljedeće godine. Plan je da je finansiraju iz sopstvenih sredstava.
 
“Nabavili smo drobilicu za zeleni otpad, a u postupku smo nabavke i drobilice za kabasti otpad. Na ovaj način ćemo riješiti višegodišnji, izraženi problem koji grad ima sa tom vrstom otpada. U saradnji sa nadležnim instutucijama redovno sprovodimo sva potrebna mjerenja parametara zaštite životne sredine. Nalazi pokazuju da su zadovoljeni svi propisani ekološki standardi. Monitoring tokom izgradnje, kao i tokom eksploatacije, obavljaju stručnjaci Svjetske banke. Njihove ocjene su izrazito pozitivne. Imali smo priliku da po preporuci Svjetske banke ugostimo i predstavnike susjednih država kao primjer dobre prakse koja je važila kako u procesu izgradnje, tako i u operativnom radu deponije” - zaključuje direktor sanitarne deponije “Možura”.