Društvo

Nama je stalo, mi djelujemo

by Darija Marđokić | 30:11:2017 | 14:28:47

U okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo” koji realizuje Centar za socijalni rad Bar i Ulcinj u partnerstvu sa nevladinom organizacijom “Adria“, a uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Opštine Bar, 20 osoba sa invaliditetom prošlo je različite obuke i seminare.
 
Projekat je posvećen jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih osoba sa invaliditetom (OSI) iz Bara i Ulcinja. Planirane su dvije kampanje – “Više znanja za više mogućnosti“ se odnosi na osobe sa invaliditetom i ona je završena, dok je druga kampanja „Jednake šanse za rad“ usmjerena na poslodavce.
 
Kako je kazala Vesna Jukić, psiholog u Centru za socijalni rad Bar, kampanja koja je usmjerena na osobe sa invaliditetom imala je za cilj da ih motiviše i pokrene da rade na sebi. To će postići sticanjem znanja i vještina koje su neophodne za adekvatan radni angažman.
 
“Što se tiče našeg projekta, ukupno 20 odabranih kandidata imalo je priliku da prethodno obave praksu i da prođu seminare u cilju sticanja određenih vještina. Projektom su ostvarena tri dvodnevna seminara sa temama koje uključuju inkluziju i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom, zatim osobe sa invaliditetom kao aktivni građani i socijalna zaštita osoba sa invaliditetom, podrška zajednici i drugi oblici podrške. Prva aktivnost sprovedena ovim projektom bila je obuka za korišćenje kompjutera koja je trajala mjesec dana i svi naši polaznici su dobili sertifikate o završenom kursu. Nakon toga, posebno bi istakli jedan segment prethodne pripreme rada sa kandidatima, a to je rad sa članovima njihove porodice koji su od početka bili uključeni u aktivnosti koje su planirane projektom. Smatramo da je porodica bitan segment svačijeg života i podrške osobama sa invaliditetom. Prepoznali smo da je jako puno bilo stigmatizacije i raznih oblika diskriminacije kada su ove osobe u pitanju“, kazala je Jukić za Radio Bar i Bar Info.
 
Socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Bar, Biljana Tvrdišić kazala je da su se u prvom dijelu projekta fokusirali na osnaživanje samih osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica, a sada žele da skrenu pažnju poslodavcima na koji način mogu da zaposle lice sa invaliditetom, koji su to benefiti i zašto je značajno da se zaposle OSI.

 
“I pored zaista podsticajnih mjera u okviru subvencija koje država pruža poslodavcima koji zapošljavaju OSI, i dalje je jako mali broj ljudi iz ove kategorije koji su u radnom odnosu. Upravo zbog toga, ova kampanja ima za cilj da podsjeti poslodavce na koristi zapošljavanja i podstakne ih na jednu takvu aktivnost. Poslodavci koji zaposle osobu sa invaliditetom mogu ostvariti neke od sljedećih subvencija – bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslovi rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta, kreditna sredstva po povoljnim uslovima za kupovinu mašina i opreme potrebne za rad... Pored evidentnih finansijskih podsticaja, iskustvo poslodavca pokazalo je da su osobe sa invaliditetom vrijedni radnici, dobre kolege i da njihov invaliditet nije prepreka u obavljanju radnih zadataka. Zbog toga pozivamo poslodavce i da u svoj tim uključe bar jednu osobu sa invaliditetom i tako pomognu njihovu punu integraciju u društvu“ poručila je Tvrdišić.
 
U okviru ovog projekta planirana je i realizacija dva okrugla stola od kojih će prvi biti na temu socijalne inkluzije i prava osoba sa invaliditetom, a biće održan 6. decembra. Na ovom okuglom stolu naći će se petnaestak poslodavaca kao predstavnici ključnih organizacija koja se bave osobama sa invaliditetom na teritoriji naše opštine, predstavnici Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje, kao i poslodavci koji će se bliže upoznati sa benefitima koje mogu da ostvare kada zaposle lice sa invaliditetom.
 
“Nakon održanih okruglih stolova, nadamo se da će pojedini poslodavci prihvatiti da zaposle određeni broj lica sa invaliditetom. Oni će prvo obavljati jednomjesečnu praksu i na završetku projekta očekujemo da će određeni broj osoba sa invaliditetom zasnovati radni odnos kod odabranih poslodavaca“, navela je Tvrdišić.
 
Jedna od učesnica ovog projekta, Snežana Radulović, već 32 godine je lice sa invaliditetom. Ona očekuje da će, nakon ovog projekta, konačno uspjeti da se zaposli.

 
“Zakon se malo promijenio i na našoj je strani, s toga smatram da će društvo imati ljepši pogled na nas i da ćemo lakše naći posao. Zahvaljujući ovom projektu upoznala sam dosta prijatelja i osoba koji su u istom problemu kao i ja. Zaposleni u Cenru za socijalni rad su nam veoma pomogli što se tiče samopouzdanja, digli su na veći nivo našu komunikaciju i pogled na svijet. Sada čekamo okrugli sto sa poslodavcima. Očekujem da ću lakše naći posao, jer poslodavci imaju subvencije ako nas zaposle“, kazala je Radulović.
 
Iako kaže da bi najviše voljela da radi kancelarijski posao, neće odbiti nijednu ponudu.
 
“Rado ću se odazvati pozivu, jer mi je posao potreban, a i samim tim ljepše se osjećam kada sam zaposlena i korisna“, ističe Radulović.
 
Njen suprug Ratko Radulović, koji je takođe učestvovao na ovim seminarima smatra da je to pozitivno iskustvo kako za osobe sa invaliditetom, tako i za članove porodice.
 
“Najzad je neko počeo da vodi računa o osobama sa invaliditetom i smatram da sada polako dobijaju svoje mjesto u društvu. Nadam se da će poslodavci koju budu na okruglom stolu im izaći u susret da ih zaposle”, poručio je Radulović.
 
Projekat „Nama je stalo, mi djelujemo“ počeo je sa realizacijom u februaru i trajaće 12 mjeseci. Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije.