Društvo

Orlandić pitao premijera u vezi puta Vladimir-Virpazar

by Vjera Knežević Vučićević | 30:11:2017 | 16:22:15

Poslanik u crnogorskom parlamentu, Mićo Orlandić je skrenuo pažnju cjelokupne crnogorske javnosti na akutne probleme naših sugrađana koji gravitiraju oko putnog pravca Vladimirske Krute-Virpazar, preko Mrkojevića i Sutormana.
 
Predsjednika Socijaldemokrata Bar je interesovala šta Vlada preuzima i što će se preduzeti da se riješi veoma loše stanje putne infrastrukture i saobraćajne opterećenosti na tom putnom pravcu.
 
Orlandić je istakao da iako je ovaj putni pravac put od lokalnog značaja, nije realno očekivati da lokalna uprava može bez podrške i pomoći Vlade Crne Gore riješiti veoma značajan saobraćajni problem. Putna infrastruktura na tom području, dužine 34 kilometra, nema dovoljno kapaciteta da obezbjedi redovno i bezbjedno odvijanje saobraćaja i zato je neophodno što prije osposobi ovaj put, što će pomoći smanjivanju ogromnih gužvi u saobraćaju koje imamo tokom turističke sezone.
 
“Problem traje već više decenija, a poznato je da je ovaj putni pravac u veoma lošem stanju i veoma opterećen ne samo u toku turističke sezone već i u toku cijele godine, što potvrđuju podaci da je preko graničnog prelaza Sukobin u 2016. godini prošlo 566.000 vozila i preko 2.100.000 putnika. U prvih jedanaest mjeseci ove godine već imamo povećanje i to 570.000 vozila i preko 2.208.000 putnika. Putna infrastruktura na tom području je dužine 34 km i nema dovoljno kapaciteta da obezbijedi redovno, bezbjedno i normalno odvijanje saobraćaja. Zato je neophodno da se što prije osposobi ovaj putni pravac kako bi se smanjile ogromne gužve koje imamo u saobraćaju, ne samo tokom turističke sezone na području Bara i Sutomora. Moguće je od ovog putnog pravca napraviti i alternativni pravac. Normalno je očekivati da će se broj putnika i vozila povećavati, a u izgledu treba imati, takođe, da bi u budućnosti od graničnog prelaza Sukobin možda trebalo napraviti i granični prelaz za robni saobraćaj. Takođe, želim da iskažem posebno zadovoljstvo povodom početka rekonstrukcije putnog pravca Vladimirske krute- Ulcinj koji je u kontekstu ove teme veoma bitan za normalno odvijanje saobraćaja i na tom putnom pravcu“, kazao je Orlandić.

 
Predsjednik Vlade Crne Gore je podsjetio da je u ekspozeu rekao da će Vlada posebnu pažnju posvetiti kontinuiranom unapređenju i razvoju infrastrukture, koja će Crnu Goru saobraćajno integrisati, povezati sa regionalnim i međunarodnim okruženjem, i na taj način je učiniti dostupnom i privlačnijom ne samo turistima, već i potencijalnim investitorima. Premijer je, odgovarajući na pitanja i komentarišući navode Orladićevog izlaganja, podsjetio da “kada je riječ o putnom pravcu Vladimirske krute- Virpazar preko Mrkojevića i Sutormana, odnosno putnim pravcima Bar-Kamenički most- Krute u dužini od 14,5 km i Virpazar - Bar preko Sutormana u dužini od 32 km, koje on obuhvata, oni kategorisani kao putevi od lokalnog značaja”.
 
“Rekli ste da su oni dio ukupne putne mreže Crne Gore u kojoj lokalni putevi čine oko pet hiljada kilometara. Njihovo održavanje i rekonstrukcija, kako ste i sami prepoznali u obrazloženju poslaničkog pitanja dio su nadležnosti lokalnih samouprava. Posredstvom Direkcije javnih radova u okviru kapitalnog budžeta država jednim dijelom kontinuirano pomaže održavanje i ovih saobraćajnica i taj segment nije zanemarljiv u pogledu svojeg finansijskog i operativnog obuhvata. S obzirom na opterećenost lokalnog putnog pravca Bar- Kamenički most- Krute sa skretanjem kod tunela Ćafe, a naročito u toku turističke sezone, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj su tu dionicu prepoznali kao usko grlo, naročito kada je granični prelaz Sukobin otvoren za teretni saobraćaj. Prema informacijama iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva planirano je da projektovanje rekonstrukcije tog puta bude završeno do polovine naredne godine, dok bi radovi mogli početi tek nakon usvajanja novog prostornog plana Crne Gore i prekategorizacije ovog putnog pravca iz statusa lokalnog u regionalni ili magistralni put čime bi on prešao u nadležnost države.
 
Kada je riječ o lokalnom putnom pravcu Virpazar - Bar preko Sutormana u dužini od 32 km, takođe je potrebno usvojiti novi prostorni plan Crne Gore kojim će se eventulano prepoznati potreba za njegovom prekategorizacijom, naravno, uzimajući u obzir ispunjenost tehničkih i drugih uslova koji prate tako važnu odluku. Tokom sastanka sa delegacijom Opštine Bar i razgovora sa predsjednikom opštine, informisan sam da se pitanje puta preko Sutormana tretira kao pitanje od izuzetne važnosti za tu opštinu, da će lokalna uprava u narednom periodu planirati značajna sredstva za rekonstrukciju ovog putnog pravca kako bi se radovi intenzivirali tokom 2019. Konkretno, iz svega navedenog proizilazi da ovo pitanje mora prvenstveno biti tretirano na nivou lokalnih samouprava i da zavisno od njihovog strateškog planiranja i inicijativa”, pojasnio je predsjednik Vlade.

 
Orlandić je istakao da je ulaganje u putnu infrastrukturu neophodan uslov za razvijanje svih ekonomskih potencijala ovog dijela barske opštine, pri čemu je neophodno u što većoj mjeri uticati da se taj problem rješava u koordinaciji lokalne uprave i Vlade Crne Gore a na dobrobit svih gradjana Mrkojevića.
 
Poslanik Orlandić je izrazio zadovoljstvo zbog iscrpnog odgovora i, kako je naveo “spremnosti i podrške Vlade da se u dogledno vrijeme počne rješavanje ovog kapitalnog ili jednog od kapitalnih projekata za opštinu Bar i za razvoj Crne Gore”, jer će se, kako je podvukao “broj vozila i putnika preko graničnog prelaza Sukobin samo povećavati”.
 
“Ova investicija je jedan od prioriteta koji se u skladu sa Zakonom- prostorno- planskom dokumentacijom i projektima treba uraditi. Realizacija treba da otpočne čim prije, jer se rekonstrukcijom ovoga puta otvaraju velike razvojne mogućnosti, ne samo u prohodnosti kad je saobraćaj u pitanju i kretanje roba i putnika, već se otvara i brža komunikacija sa Podgoricom, sa Cetinjem, brža komunikacija u odnosu na poljoprivrednu ponudu koju sa tog područja možemo imati na terotoriji, prostoru cijele Crne Gore i mislim da je jedan od limita budućeg razvoja ili daljeg razvoja naše opštine i za to sam u svom pitanju pomenuo jednu zaista izuzetnu stvar kad su u pitanju otpočeti radovi na putu od Vladimirskih kruta do Ulcinja, jer i to je takođe jedan veliki ventil za ukupan razvoj Bara, Ulcinja i samim tim cijele Crne Gore. Ulaganje u putnu infrastrukturu je neophodan uslov za razvijanje svih ekonomskih potencijala ovog dijela barske opštine i neophodno je uticati u što većoj mjeri da se taj problem riješava u koordinaciji lokalne uprave i Vlade Crne Gore a na dobrobit svih gradjana Mrkojevića”, zaključio je Orlandić, uz zahvalnost predsjedniku Vlade na ovom projektu i nadu da će opština Bar zajedno sa Vladom taj dio aktivnosti sprovesti u maksimalno kratkim rokovima.