Društvo

Borančićeva Interaktivna radionica u SEUŠ

| 01:12:2017 | 13:41:02

Učenički parlament JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole je povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava održao još jednu interaktivnu radionicu.
 
Medijator radionice, čija tema je bila posvećena odnosu prava i države prema slobodi čovjeka, bio je član  “Alumni kluba” škole Ammar Borančić.
 
Nekadašnji predsjednik učeničkog parlamenta ove škole je dugogodišnji aktivista u civilnom sektoru koji se bavi temama posvećenim mladima i obrazovanju, ljudskim pravima i afirmaciji koncepta slobodnog društva. Borančić je jedan od osnivača crnogorskog ogranka European students for Libertu i Instituta za slobodno društvo i polaznik akademija Swedish international agency, Fridrih Naumana Stiftunh, Konrad Adenauer, National Democratic Institute, Civil right Defenders i drugih.
 
Organizaciju radionice sprovela je maturantkinja Tamara Stojanović, dok je Borančić školskoj biblioteci uručio više primjeraka stručne literature i time podržao još trajuću aktivnost učeničkog parlamenta za uvećanja bibliotečkog fonda.
 
U nastavku ove aktivnosti učenici će biti u prilici da ugoste aktiviste i stručnjake iz oblasti ljudskih prava, kao i da obiđu institucije i međunarodne organizacije koje se bave ovom tematikom.