Društvo

Roditelji djece sa posebnim potrebama obelježili Dan OSI

by Željko Milović | 05:12:2017 | 10:09:38

U prostorijama OŠ “Jugoslavija” koje koristi NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar,  održan je susret roditelja i djece i njhovih gostiju povodom Dana OSI.
 
Članovi društva i djeca iz specijalnog odeljnja, kao i ona koja pohađaju inkluzivnu nastavu, izveli su program sa muzikom i prilagođenom predstavom.
 
Na ovom zajedničkom skupu istaknuto je da se osobe sa invaliditetom “i danas suočavaju sa mnogobrojnim problemima, kao što je neadekvatna zdravstvena zaštita, nepristupačnost ustanova, diskriminacija po raznim osnovama, nepostojanje dnevnog centra iako su sredstva za njega oprijedeljena...”.
 
“Udruženje ove godine nije dobilo sredstva od Komisije od igara na sreću, ali će se i dalje truditi da članovima obezbijedi stručne tretmane logopeda, defektologa, psihologa, fizioterapeuta, vaspitača i radnog terapeuta. U toku je realizacija programa ZZZCG, Biro rada Bar, po kome je do kraja ove godine uključeno osam personalnih asistenata za 25-oro djece sa smetnjama u razvoju, i to su teže zapošljive osobe koje imaju senzibilitet za rad sa djecom. Trenutno se, pored rada personalnih asistenata i stručnih lica, odvija i projekat ‘Gajimo cvijeće, budimo srećni’, podržan od Societes EU i Caritasa Barske nadbiskupije. Odobreni projekt ima za cilj razvoj i jačanje socijalnih servisa u zajednici za osobe sa invaliditetom i osobe sa mentalnim poteškoćama, ili su iz domena radne i socijalne integracije osoba sa invaliditetom i predviđaju direktno zapošljavanje ove ciljne grupe”, istakao je za Bar Info i Radio Bar Čedo Popović, predsjednik Društva roditelja djece sa posebnim potrebama Bar.