Društvo

VIDEO: Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom

by Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 06:12:2017 | 15:51:26

U konferencijskoj sali Luke Bar danas je održan okrugli sto na temu “Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom”, koji je dio projekta “Nama je stalo, mi djelujemo”, posvećenog edukaciji i zapošljavanju OSI populacije. Finansira ga Evropska unija, a sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO “Adria” i uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje.
  
Projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” trebalo bi da doprinese unaprjeđenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva osoba sa invaliditetom u Baru i Ulcinju.

 
“Cilj projekta, koji je počeo u februaru 2017. godine i traje do februara naredne, jeste da osobe sa invaliditetom steknu određene vještine potrebne na tržištu rada, jer zaposlenje je jedan od prioritetnih problema koji opterećuju ovu populaciju. Počeli smo od elektronskog opismenjavanja i rada na računaru, kandidati su prošli ocjenjivanje motivacije i radnih vještina, niz seminara i obuka, a značajnu pažnju posvetili smo i medijskoj promociji. Sada imamo i bilborde koji nose poruku o društvenoj odgovornosti i značaju ove problematike”, kazala je mr Biljana Tvrdišić, članica projektnog tima Centra za socijalni rad.
 
Biljana Pavlović Amanović, takođe članica tima, istakla je da su se trudili da razbiju određene predrasude, ali i da se fokusiraju na podršku porodice, koja je važna i nezaobilazna kada je riječ o socijalizaciji osoba sa invaliditetom.

 
“Prezentirali smo pripadnicima OSI populacije prava iz domena socijalne i dječje zaštite, a kandidati su prošli i treninge na kojima se radilo na jačanju samopouzdanja i vještina komunikacije”, objasnila je Biljana Pavlović Amanović.
 
“Ponosni smo na ovaj projekat. Ponosni smo na ono što smo uradili do sada u pogledu svih aktivnosti, izdatih publikacija i medijskog predstavljanja”, kazao je Slobodan Đonović, direktor Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.
 
Mr Vesna Jukić, članica projektnog tima Centra za socijalni rad kazala je da je u početku i sama imala predrasude kada je riječ o problematici OSI populacije.
 
“Želim da apelujem na sve da razbijemo stigmu i predrasude. Nas je ponukalo da uđemo u ovu priču, jer Centar za socijalni rad pruža materijalno obezbjeđenje i niz drugih pomoći, ali imamo i odjel koji se bavi teškim ljudskim sudbinama, koje se ne tiču samo novčanih sredstava, već i trauma kroz koje prolaze i djeca i odrasli. Trudimo se da pomognemo i u tom segmentu”, istakla je Jukić.
 
NVO “Adria” iz Bara veoma dugo se bavi OSI populacijom i njihova iskustva bila su dragocjena u ovom projektu.
 
“Mi smo 2003. godine, prvi u Baru počeli, u saradnji sa Biroom rada, zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama i naše uloga je bila da svoje resurse, iskustvo, znanje, prostor i opremu, stavimo na raspolaganje učesnicima i organizatorima ovog projekta. Ono što smo vidjeli jeste velika motivisanih osoba sa invaliditeom, bilo je dosta straha u početku i kod njih i kod poslodavaca i predrasuda, ali kroz seminare i edukaciju to se promijenilo... Poslodavcima mogu da poručim da će dobiti vrijedne radnike i da će biti zadovoljni”, poručila je Marta Anđelić, predsjednica NVO “Adria”.
 
Osobe sa invaliditetom, koji su u velikom broju prisustvovali okruglom stolu kazali su da su veoma zadovoljni cjelokupnim projektom i da se sada nadaju poslu.

 
U ime Opštine Bar učesnike okruglog stola “Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom”, kojem su prisustvovali i barski privrednici, kao potencijalni poslodavci, pozdravila je Olivera Vidaković, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti.
 
“Kada je projekat počeo da se realizuje opština je dala punu podršku, jer je prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju ovog problema i nastojanju da se isključenost osoba sa invaliditetom iz društva i njihovo siromaštvo svedu na minimum”, kazala je Vidaković.
 
Na potezu su poslodavci, kojima je Zakon obezbjedio brojne povlastice i subvencije, ukoliko zaposle osobe sa invaliditeom, između ostalog 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti.