Društvo

Luka Bar prezentovana u Privrednoj komori Srbije

| 11:12:2017 | 01:22:31

U Privrednoj komori Srbije, delegacija Luke Bar, predvođena izvršnim direktorom mr Zarijom Franovićem, održala je veoma uspješnu prezentaciju razvojnih potencijala ove kompanije. U timu za pripremu prezentacije, te kao predstavnici Luke Bar, bili su i prof. dr Deda Đelović, mr Ljubo Đukanović, Dragutin Niković, Andro Drecun i Milica Šestović.
 

„Iskazavši zadovoljstvo više nego dobrim odzivom srpskih privrednika, izvršni direktor Franović se zahvalio na organizaciji prezentacije Privrednoj komori Srbije, Privrednoj komori Crne Gore, kao i ambasadi Crne Gore u Srbiji i ambasadoru Branislavu Mićunoviću, koji je takođe prisustvovao ovom značajnom događaju. Pred oko sedamdeset prisutnih privrednika, predstavnika najuspješnijih srpskih kompanija, Franović je predstavio sve kapacitete Luke Bar i planove za dalji razvoj i valorizaciju svih raspoloživih lučkih resursa. On je takođe govorio o finansijskim i naturalnim pokazateljima poslovanja kompanije na čijem je čelu, a za koje, kako je kazao, iako su trenutno vrlo pozitivni i zadovoljovajući, smatra da mogu biti još bolji. To je ujedno i cilj i plan menadžmenta Luke Bar za narednu poslovnu godinu. Takođe, izvršni direktor je ukazao na značaj pozicioniranja Luke Bar na mapi značajnog svjetskog projekta - novog 'Puta svile', koji je pokrenula Kina. Zbog toga, ali i zbog svih drugih prednosti i potencijala kojima Luka Bar raspolaže, Franović smatra da će ona biti glavno transportno čvorište ovog dijela Evrope. Zato je pozvao privrednike iz Srbije da orijentišu svoje poslovne aktivnosti i planove ka Luci Bar, kao i da razmišljaju o dugoročnim ulaganjima, jer je ona oduvijek bila 'sigurna luka' za njihov kapital. U tom smislu, Franović je podsjetio na veoma uspješnu dugogodišnju saradnju Luke Bar sa mnogim kompanijama iz Srbije – 'Fiatom', Željezarom Smederevo, 'MSK Kikinda' i mnogim drugim“, kaže se u saopštenju p.r. službe Luke Bar.
 

„Luka Bar je danas kompanija koja je, nakon opsežnih priprema u prethodna tri mjeseca, u potpunosti spremna da stavi u funkciju sve svoje kapacitete. Privrednicima iz Srbije ne nudimo samo povoljne uslove pretovara i skladištenja njihovih roba i proizvoda, već i mogućnost investiranja, gradnje, korišćenja svih benefita koje pruža Luka Bar na kompletnom lučkom području, kao i na području Slobodne zone. To bi bio veoma interesantan i isplativ ulazak srpskih kompanija u strateško partnerstvo sa kapitalom, gdje bi mogle da grade svoje objekte i skladišta. Na raspolaganju su vam terminali specijalizovani za pretovar ruda, boksita, žitarica, lomljenog kamena, tečnih tereta... Već smo u ozbiljnim pregovorima sa značajnim kompanijama, ne samo iz Srbije, u vezi sa stavljanjem u punu funkciju kapaciteta silosa za žitarice, renoviranog objekta hladnjače, koji sada ispunjava sve najviše međunarodne standarde, ali i za izgradnju novog silosa, novih skladišta kao i novih tankova za tečne terete. Nadam se da ćemo već prilikom naših sljedećih susreta govoriti o svim tim poslovima kao uspješnim i realizovanim poslovnim aranžmanima”, kazao je u Privrednoj komori Franović.
 
Prisutnima se obratio i Nenad Đurđević, direktor Sektora za za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS, ukazavši na veliki značaj Luke Bar, ne samo za Srbiju, već i za region u cjelini. To je potkrijepio činjenicom da takav stav imaju i sve Vlade regiona, te se stoga Luka Bar našla u dokumentima i strategiji u okviru Berlinskog procesa i “Connectivity” agende.
 
„Pošto je prezentacija imala interaktivni karakter, direktor Franović je odgovarao na pitanja privrednika, koja su se između ostalog odnosila na saradnju sa 'Montecargom', 'Srbijacargom', na željezničku i putnu infrastrukturu, mogućnost pretovara novih vrsta rasutih i tečnih tereta, kao i na komparativne prednosti u odnosu na druge luke. Od prisutnih su upućene čestitke i priznanje za odlično organizovanu i impozantnu prezentaciju, kao i očekivanje da će ovo biti samo inicijalna kapisla za buduću saradnju i poslovne aranžmane“, zaključuje se se u saopštenju p.r. službe Luke Bar.