Društvo

Uskoro i u Baru interaktivne službe

| 11:12:2017 | 16:10:39

U opštinama Cetinje, Bar, Ulcinj i Podgorica biće formirane interaktivne službe kroz koje obučeni vaspitači, putem kućnih posjeta ili u lokalnom organizovanom prostoru, sprovode aktivnosti s ciljem učenja i razvoja djece. Na ovaj način predškolsko obrazovanje postaje dostupno i djeci iz udaljenih sredina. 
 
Tim povodom, danas je u Podgorici održan prvi modul obuka za predstavnike uprava, stručnih službi, vaspitače iz predškolskih ustanova navedenih opština u kojima će u narednom periodu otpočeti sa radom interaktivne službe.
 
Obuka se izvodi po akreditovanoj metodologiji sa ciljem procjene broja djece koja će biti obuhvaćena interaktivnim službama, definisanja, određivanja lokacija za rad i organizovanja prvih punkotova službi.
 
U prethodnom periodu interaktivne službe su uspostavljene u Danilovgradu,  Beranama, Rožajama, Andrijevici, Bijelom Polju, Plavu, Kolašinu, Mojkovcu, Plužinama, Šavniku, Pljevljima, Žabljaku.
 
Interaktivne službe su organizovane tako da obučeni vaspitači dva puta sedmično, u trajanju od dva do tri sata, sistematski i organizovano rade sa djecom i porodicama na stimulisanju zdravog razvoja djeteta.
 
Uspostavljanje interaktivnih službi namijenjenih djeci u udaljenim i seoskim sredinama su jedan od načina na koji Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, radi na povećanju obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.