Društvo

Završena Caritasova obuka za rad na računarima

| 13:12:2017 | 17:23:26

Caritas Barske nadbiskupije je, u saradnji sa Centrom za obrazovanje i odgoj "Don Bosko" (CooDB), realizovao program obrazovanja za sticanje ključnih vještina nezaposlenih lica kroz obuku za rad na računarima u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje (ZZZ).
 
U projektu je bilo uključeno 16 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zaposljavanje – Biro rada Bar. Obuka je trajala dva mjeseca.
 
Obuka za rad na računarima je bila fokusirana na sticanje praktičnih znanja, ključnih vještina i pripremu polaznika za samostalnu upotrebu računara za rad u kancelariji. Projekat ima za cilj da omogući nezaposlenima dokvalifikaciju kroz sticanje dodatnih znanja koja će ih osposobiti za posao u savremenom okruženju i samim tim olakšati put do posla. Po završetku obuke polaznici su stečena znanja pokazali na ispitu i kao potvrdu o uspjehu dobili su sertifikete.
 
U prostorijama Caritasa Barske nadbiskupije uprililičena je podjela sertifikata polaznicima kursa.
 
Ovaj projekat je finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore.