Društvo

Planiran dvostruko veći Agrobudžet za narednu godinu

by Ivanka Leković | 21:12:2017 | 12:00:42

“Opština Bar je u toku ove godine opredijelila 200.000 eura za Agrobudžet, dok je za narednu godinu planirano 400.000 eura. Pola sredstava se odnosi na podsticajne mjere podrške, a druga polovina biće uložena u razvoj putne i vodovodne infrastrukture na seoskom području”, kazao je za Radio Bar i Bar info Munir Salković, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i ruralni razvoj.
 
“Planom raspodjele, bilo je predviđeno devet podsticajnih mjera. Za vodosnabdijevanje na bezvodnom području bilo je opredijeljeno 60 hiljada eura, a od toga utrošeno je sedam hiljada eura. Za proizvodnju i razvoj maslinarstva opredijeljeno je 30 hiljada, a utrošeno 3.180 eura, dok je za razvoj vinogradarstva i podrumarstva opredijeljeno 30 hiljada a potrošeno 8.000 eura. Za unaprijeđenje pčelarstva opredijeljeno je 30 hiljada, potrošeno 3.400 eura, za podizanje i opremanje voćnih zasada opredijeljeno je 5 hiljada, utrošeno 3.350 eura. Za razvoj povrtarstva bilo je planirano pet hiljada eura, ali ovaj novac nije utrošen jer nije bilo zainteresovanih. Za razvoj stočarske proizvodnje bilo je opredijeljeno 15 hiljada, a utrošeno je 15.600 eura. Za upravljanje rizicima u poljoprivredi (štete od nevremena i sl.) bilo je opredijeljeno 10 hiljada, a potrošeno je 1.500 eura. Na promociju poljoprivredne proizvodnje, od planiranih 15 hiljada utrošeno je 4.150 eura”, objašnjava Salković.

 
Samostalni savjetnik u Sekretarijatu, Avni Aručević objašnjava da su sredstva dijeljena na osnovu javnog poziva iz juna, na principu 50% od ukupno uložene investicije. Bilo je potrebno da se priloži dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, mjesto prebivališta u opštini Bar, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoj) i potvrda organa lokalne uprave o izmirenim obavezama, kao i račun o sredstvima uloženim u određenu investiciju.
 
Salković i Aručević pozvali su sve zainteresovane poljoprivrednike da im se obrate za obavještenja, pomoć i savjet pri podnošenju aplikacija. Adresa Sekretarijata za poljoprivredu i ruralni razvoj je Bulevar Dinastije Petrović H14 (zgrada Radio Bara), prvi sprat.